klart.se

Pågående projekt

Personal som jobbar med projekt.

Här ser du pågående projekt där Norsjö kommun är delaktig på något sätt – som projektägare, medfinansiär eller intressent.

 
BitStream II (2016 – 2019)
Digitalisering genom process- och tjänsteinnovation för effektivare organisering och produktivare verksamhet

LEK3 Långsiktighet, Energiansvar, Kommunikation, Kunskap, Kreativitet (2016 – 2019)
Enerigutredning/kartläggning av byggnader, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och att skapa gemensamma mål för hållbar fastighetsförvaltning.

NiMR Näringslivsutveckling i Möjligheternas region (2018 – 2021)
Näringslivsutveckling i Region 10 med fokus på ägarskifte, större marknad, attraktivare arbetsgivare, kapitalförsörjning och innovation

Visit Norsjö (2018 – 2022)
Ersätta den nuvarande turistinformationen med ett Visitor Center där fokus lyfts från att informera besökare till att utveckla besöksnäringen inom Norsjö kommun samt skapa mervärde för såväl besökare som lokalbefolkning.

Handelsplats Norsjö (2018 – 2020)
Vidareutveckling av Handelsplats Norsjö och dess funktioner.

Exportfokus (2019 – 2021)
Att besöksnäringens företag når en ökad utländsk marknad på helårsbasis och en dubblering av antalet besöksnäringsföretag som arbetar aktivt med export.

Ny utbyggnad av Bastuträskterminalen (2019)
Förlängning av lastspår och förstärkning av lastytor i anslutning till spåret.

Leader Skellefteå Älvdal (2015 – 2022)
Landsbygdsutveckling med leadermetoden i Malå, Norsjö och Skellefteå.

Flernivåsamverkan för kapacitetsutbyggande i Region 10 (2018 – 2020)
Långsiktigt kapacitetsbyggande med målet att stärka den lokala förmågan att bedriva ett kvalitativt näringsfrämjande arbete.

Fossilfria transporter i norr (2018 – 2020)
Etablera förutsättningar i länets samtliga kommuner att strategiskt leda, och utifrån sina mandat genomföra, omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

Karriärlyftet (2019 – 2022)
Ledarskapsutbildningar inom Akademi Norr.

LONA Pumptjärn (2018 – 2020)
Naturvårdsprojekt för att iordningställa området kring Pumptjärn och introducera nyanlända till olika friluftsaktiviteter.

Framtid Region 10 – näringsliv (2019-2020)
Näringslivs- och tillväxtenheterna inom Region 10 vill tillsammans skapa ökade förutsättningar för det näringsfrämjande systemet för ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag i glesbygd.
Läs mer om projektet här (pdf, öppnas i nytt fönster)
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-05-22
Kontaktperson

Ejderud Nygren
Ingrid Ejderud Nygren
Utvecklingsstrateg

Telefon

0918-141 42

E-postadress


Arbetsplats
Tillväxtavdelningen

Postadress


 
 
Kontaktinformation

Tillväxtavdelningen
Tillväxtavdelningen


Telefon

0918-140 00 (vx)

Besöksadress

Storgatan 67
 
Lokal Utvecklingsstrategi
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen