klart.se

Du är här: Näringsliv och arbete > Tillväxtskapande arbete och projekt

Tillväxtskapande arbete och projekt

Tillväxtavdelningen 2018

Att arbeta i projekt ger möjligheter att utveckla Norsjöbygden och offensivt möta utmaningar som vi står inför. Genom att söka pengar från olika externa finansiärer kan vi arbeta med problem, aktiviteter och insatser som annars inte hade varit möjligt.


 
Olika finansiärer har inriktning på olika ämnesområden, målgrupper och typer av projektstöd.
 
Ett projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat.

Projekt är:
- Tidsbegränsade, har en start och ett slut
- En satsning där någon eller några tilldelar resurser av något slag, t ex finansiering
- Unikt då det handlar om att ta fram något som inte gjorts tidigare, det unika kan antingen vara det slutliga resultatet eller det sätt som det arbetas fram
- En satsning som syftar till att ta fram någonting, att det ska producera ett resultat. Slutresultatet kan vara konkret (t ex en ny produkt eller tjänst) eller mer abstrakt (t ex en organisationsförändring eller en tjänst)

Har du en projektidé, kontakta kommunens utvecklingsstrateg, kontaktuppgifter till höger.

Norsjö kommun arbetar på flera olika sätt med projekt. I vissa projekt är kommunen projektägare och den som driver och ansvarar för projekten medan vi i andra projekt är en samarbetspart eller medfinansiär.
 


 
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-03-11
Kontaktperson

Ejderud Nygren
Ingrid Ejderud Nygren
Utvecklingsstrateg

Telefon

0918-141 42

E-postadress


Arbetsplats
Tillväxtavdelningen

Postadress


 
 
Kontaktinformation

Tillväxtavdelningen
Tillväxtavdelningen


Telefon

0918-140 00 (vx)

Besöksadress

Storgatan 67
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen