klart.se

Du är här: Kommun och politik > Kommunens ekonomi > Årsredovisning

Årsredovisning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 att anta årsredovisning för Norsjö kommun 2016. Här kan du läsa lite mer om vad den innehåller.

Länk till den senaste årsredovisningen och även några från tidigare år finns i högra kolumnen.

Årsredovisningen är ett samlat dokument som visar vad som har hänt i kommunen och dess bolag under året, såväl ekonomiskt som i verksamheterna. Årsredovisningen innehåller en beskrivning av vad man i kommunen gjort under året, man gör en avstämning mot de mål som satts upp och dessutom finns det en bedömning av framtiden i redovisningen. 
 
Verksamhetsområden under kommunstyrelesen bidrar tillsammans med de gemensamma nämnderna med material till ekonomienheten, som sammanställer årsredovisningen. Den granskas och godkänns av revisorerna innan den går upp i Kommunfullmäktige. Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna ska även bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-06-26
Kontaktperson

Lundgren
Tina Lundgren
Ekonomichef

Telefon

0918-14163

E-postadress


Arbetsplats
Ekonomienheten
 
Kontaktinformation

Ekonomienheten
Ekonomienheten


Tina Lundgren
Ekonomichef
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)