klart.se

Algblomning

När växtplankton förekommer i så stor mängd att vattnet grumlas kallar vi det för algblomning. De flesta algblomningar är mycket viktiga och utgör föda för andra organismer. Men det finns olika typer av alger och vissa kan utveckla giftiga ämnen som kan vara farliga för människor och djur. Barn, hundar och andra husdjur är extra känsliga. Då det är algblomning bör man inte bada.


Hur ser en algblomning ut i våra sjöar?
Algblomningar har olika färg och utseende beroende på mängd och art. Hos oss är det vanligast att det ser ut som om någon har hällt ut ljusgrön till blågrön målarfärg i vattnet. Vattnet blir kraftig grumligt och det kan uppstå "slingrande" mönster på vattenytan. Algmassorna kan vara begränsade till små ytor i vissa vikar men de kan också täcka hela sjön. Vissa algblomningar kan dessutom lukta illa. Vid mindre algblomningar ansamlas alger ofta av vinden till någon vik. I fall vinden ändrar riktning följer algerna med till någon annan del av sjön.
Allt som är grumligt i vatten är inte algblomning, vattnet färgas och grumlas även av andra orsaker, till exempel av pollen, uppgrumlat bottensediment och losslitna större alger.

Algblomningar kan vara giftiga
De algblomningar som sker hos oss under högsommaren utgörs nästan alltid av cyanobakterier (blågröna alger) Dessa alger kan under vissa omständigheter bilda starka nervgifter, algtoxiner, och innebära en hälsofara för människor och djur. Eftersom det inte med blotta ögat går att avgöra om en algblomning är giftig bör du för säkerhets skull undvika kontakt med blomningar och alltid räkna med att de är giftiga.

Var försiktigt!
Det är säkrast att undvika vatten med blommande alger. Småbarn och djur ska vara extra försiktiga och bör hållas borta från vattnet och strandkanten, där det blommar. Små barn kan genom kallsupar lätt få i sig stora mängder vatten. Kliande hudutslag kan även uppkomma om du sitter på en strand där alger spolats upp på land.

Husdjur kan inte känna om vattnet är giftigt. De kan därför få i sig dödliga doser av alggifter om de dricker vatten med alger eller då de slickar av pälsen efter ett bad i algblommande vatten.

Tänk på att gift kan finnas kvar en period efter att algerna inte längre syns.

Vanlig symptom
Några symptom på förgiftning är illamående, hudirritationer och ögonbesvär, mag- och tarmproblem eller feberattacker. Kontakta läkare om du fått sådana symptom. Om du har badat i vatten med algblomning bör du duscha efteråt.

De första symptomen hos djur som fått i sig giftigt vatten är kräkningar och diarré. Ett husdjur som uppvisar symptom måste snabbt komma under behandling hos en veterinär. Om djuret har badat ska det snarast sköljas av och torkas.
Döda djur
Såväl fiskar, fåglar som däggdjur kan dö av alggifter. Svenska och utländska rapporter visar att algblomningar har lett till flera husdjurs död i insjöar och havsområden runt Sverige.  I Sverige är det ovanligt att alggifter överförs från till exempel fiskar till människor. Största orsaken till att fiskar och vattenlevande djur dör i samband med algblomning är den syrebrist som uppstår då stora algmassor bryts ned efter en blomning.

Algblomning kan förekomma i sjöar i kommunerna
Miljö- och byggavdelningen vill gärna få in rapporter om algblomning för att få en bild över omfattningen. Vi kan gå ut med riktad information till boende i området men även informera om vilka åtgärder man kan vidta för att minska problemen.

Algerna gynnas av höga fosforhalter i vatten vilket innebär att det är främst de näringsrika sjöarna som drabbas. Näringen tillförs ofta från jordbruksmark eller via dåliga avlopp från hushållen. De arter som ofta blommar hos oss gynnas också av varma somrar med höga vattentemperaturer.
 
Rapportera iakttagelser av algblomning i sjöar till miljö- och byggavdelningen.
 
 

Sidan uppdaterad:  2014-09-10
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 

 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen