klart.se

Stallgödsel

När du lagrar stallgödsel
Om du har djur finns det bestämmelser för hur gödseln ska lagras och vad som är tillräcklig lagringskapacitet. Med en större lagringskapacitet kan du lättare styra spridningen till årstider med goda spridningsförhållanden och på så vis utnyttja stallgödseln bättre.

Djurantalet och i vilken del av Sverige du har din besättning bestämmer hur lång tid du ska kunna lagra gödseln. Lagringsutrymmet ska också vara utformat så att det inte sker någon avrinning eller något läckage av gödsel till omgivningen. Läs mer om lagringskapacitet och minimikrav m.m. på Jorbruksverkets hemsida.

Lokala bestämmelser
Enligt Norsjö kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön ska spridning av gödsel intill eller inom område med detaljplan anmälas till miljö- och byggnämnden. Anmälan krävs också till nämnden för att anordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan.
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-08-09
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 

Externa länkar

Jordbruksverket

 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen