klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Miljö- och energifrågor > Livsmedel > Livsmedel för verksamheter > Livsmedel för tillfälliga arrangemang

Livsmedel för tillfälliga arrangemang

Ska du driva en tillfällig eller mobil livsmedelsverksamhet måste du göra en tidsbegränsad registrering av din verksamhet hos Miljö- och byggnämnden.

Tillfälliga livsmedelsverksamhetet kan till exempel handla om att du vill ha en monter eller ett restaurangtält på någon mässan, vid en festival, marknad eller andra arrangemang. Registrering ska ske senast 14 dagar innan den planerade tillställningen. Om du redan har en registrering för en mobil anläggning behöver du däremot inte göra en ny registrering.

Mobil livsmedelsverksamhet
Mobila livsmedelsverksamheter ska registreras i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Registreringsbeslutet ska du därefter alltid ta med och kunna visa upp på plats vid kontroll i de kommuner dit verksamheten åker.


Råd och tips vid tillfällig hantering av livsmedel
• Utomhus är förhållandena primitiva och sortimentet behöver begränsas därefter. Endast hel- och halvfabrikat som i sin helhet är värmebehandlade bör hanteras.

• Tänk igenom hanteringen innan så att ni har tillräckligt med kylar, frysar, förvaringsutrymmen och arbetsbänkar.

• Se till att området där livsmedel ska hanteras har väggar och tak samt hårdgjord golvyta (ev. asfalt) Avgränsa området så att kunderna inte kan ta sig in där oförpackade livsmedel hanteras och använd kundskydd för oförpackade livsmedel.

• Förvara inte livsmedel direkt på marken eller golvet för att förhindra kontaminering och angrepp av skadedjur.

• Lägg termometrar i alla kylar, frysar och kylväskor så att du kan kontrollera temperaturen. Kontrollera regelbundet temperaturerna och skriv ner dem.

• Förvara kylvaror vid högst +8 grader C och frysvaror vid högst –18 grader C. Om ett livsmedel är märkt med en lägre förvaringstemperatur ska det förvaras enligt den anvisade temperaturen. Om det är varmt och kylen öppnas ofta är det bättre att ha en lägre temperatur i kylarna.

• Varmhåll livsmedel över +60 grader C, i högst 2 timmar.

• Iaktta god handhygien. Se till att handtvättanordningar med flytande tvål och pappershanddukar finns i anslutning till livsmedelshanteringen. Om vattenbehållare används till handtvätten, töm och rengör vattenbehållaren minst en gång per dag.

• Se till att det finns en separat toalett för personal som hanterar livsmedel.

• Använd rena och gärna ljusa arbetskläder. Kom även ihåg att använda huvudbonad om du hanterar oförpackade livsmedel.

• Lämna inte livsmedel utan uppsikt.

• Ställ upp uppsamlingskärl för avfall i tillräcklig omfattning.

Innan ni börjar hantera livsmedel, kontrollera följande:
-
Golv, väggar och tak är på plats.

- Kylar och frysar är tillräckligt kalla.

- Handtvätt med pappershanddukar och flytande tvål finns på plats.

- All personal vet var toaletten för livsmedelspersonal finns.
 
 

Sidan uppdaterad:  2015-08-11
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 

 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen