klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Miljö- och energifrågor > Livsmedel > Livsmedel för verksamheter > Säkra livsmedel med egenkontroll

Säkra livsmedel med egenkontroll

Alla som har en livsmedelsverksamhet ska ha ett system för livsmedelssäkerhet, även kallat egenkontroll. Det är du som ansvarar för att du har bra rutiner som säkerställer att maten du säljer eller serverar är säker. Konsumenter som äter mat från ditt företag ska inte riskera att bli sjuka av farliga bakterier eller att maten innehåller allergiframkallande ämnen som du inte deklarerat på innehållsförteckning och märkning.

För att ha bra kontroll över din livsmedelshantering behöver du ha tagit fram arbetssätt, rutiner, för olika områden i din verksamhet. Ett antal grundläggande rutiner måste finnas hos alla livsmedelsföretagare. I vissa hanteringssteg och områden kan du behöva skriva ned resultat av de mätningar och kontroller du gör i din verksamhet, t ex vid nedkylning av mat. Det är viktigt att din egenkontroll alltid är anpassad efter den verksamhet som du bedriver.

Du ska vara medveten om vilka risker som finns i din verksamhet och hur du förebygger dessa. Det är viktigt att tänka igenom hur fel och brister som eventuellt uppstår ska avhjälpas. Risker och hälsofaror kan vara allt från mikrobiologiska och allergena till kemiska och fysikaliska, t ex bakterier, allergiframkallande ämnen, bekämpningsmedelsrester och glas- och metallbitar.


För de allra flesta verksamheter finns inget formellt krav på att en egenkontroll ska vara skriftlig eller på att alla kontroller som genomförs ska dokumenteras. Men om Miljö- och hälsoskydd gör en kontroll hos er, ska ni kunna redovisa hur ni arbetar för att säkerställa att de livsmedel ni säljer eller serverar är säkra för kunden eller gästen.

Följande områden utgör grunden för den egna kontrollen:
• Personalens utbildning
• Personlig hygien
• Anläggningens lokaler, utrustning och underhåll
• Rengöring
• Skadedjursbekämpning
• Temperaturövervakning
• Vattenkvalitet
• Varumottagning
• Information: märkning, redlighet
• Spårbarhet
• Mikrobiologiska och kemiska kriterier (för mikrobiologiska kriterier, se förordning (EG) nr 2073/2005)
• Specifika krav inom vissa specialområden
• Faroanalys och HACCP

Branschriktlinjer
Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Det är inte lagkrav att följa en branschriktlinje, men de kan ge vägledning och hjälp.

Hjälp till säkrare livsmedel
Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram en manual och poster som de kallar ”Fem nycklar till säkrare livsmedel”. Informationen finns översatt till en mängd språk. Se länkar till höger.
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-05-31
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 

Interna länkar

Hjälp till att utforma egenkontroll” (kort om EKP)

Guide till egenkontroll (pdf, öppnas i nytt fönster)

Mer information från Livsmedelsverket:

Hygienregler - Företagets egen kontroll

Branschriktlinjer

Mer information från WHO:

Poster - Fem nycklar till säkrare livsmedel

Information - Fem nycklar till säkrare livsmedel

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen