klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Miljö- och energifrågor > Livsmedel > Livsmedel för verksamheter > Registrering, godkännande av livsmedelsverksamhet

Registrering, godkännande av livsmedelsverksamhet


Starta nytt
För att starta en ny verksamhet där livsmedel hanteras, säljs eller serveras krävs att anläggningen är registrerad av miljö- och byggnämnden. Det gäller även om du tar över en befintlig verksamhet. Kravet på att anmäla sin verksamhet för registrering gäller oavsett om du som ansvarig är en privatperson, förening eller ett företag. Kravet gäller också oavsett om verksamheten bedrivs med eller utan vinstsyfte.  Vissa anläggningar ska godkännas stället för registreras. Det gäller vissa anläggningar där animaliska livsmedel hanteras, till exempel råa ägg, kött, fisk eller mejeri och där leveranser till andra livsmedelsföretag sker. En ansökan om godkännande prövas av Livsmedelsverket. Kontakta Miljö- och byggavdelningen om du är osäker på ifall din verksamhet ska registreras eller godkännas.

Anmälan om registrering
I de flesta fall görs endast en anmälan om registrering. Vi gör ingen bedömning i förväg om din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens regler och krav utan det måste du som verksamhetsutövare kontrollera i förväg, dock behöver din anmälan komma in till kommunen minst 2 veckor innan du startar.

När verksamheten kommit igång gör miljö- och byggavdelningen kontroll på plats och inspekterar lokalens och utrustningens lämplighet samt företagarens system för egenkontroll.

Vad får du göra utan registrering?
För livsmedelsverksamheter som bedrivs vid ett fåtal tillfällen är det inte säkert att en registrering är nödvändig. Uppfyller en verksamhet inte kraven på viss kontinuitet eller viss grad av organisation räknas det inte som ett livsmedelsföretag. Viss livsmedelshantering får göras utan att man anses vara ett livsmedelsföretag. Hur mycket du får göra utan att registrera dig beror på hur stor risken är att någon blir sjuk.

Vid frågor om vad man får göra eller ej utan registrering hör av er till Miljö- och byggavdelningen.

Livsmedelslagstiftningen gäller för både godkända och registrerade verksamheter.

För tidsbegränsade verksamheter och livsmedelshantering utomhus gäller samma regler som för fasta verksamheter.


Vad gäller vid försäljning via sociala medier?
Om försäljning via sociala medier sker med viss kontinuitet och grad av organisation räknas den som ett livsmedelsföretag vilket måste anmäla sin försäljning för registrering hos kommunen. Vid försäljning av livsmedel via sociala medier gäller då i stort sett samma regler som när försäljning sker i en vanlig butik. Liksom för annan typ av försäljning eller servering finns däremot inget krav på registrering om försäljning sker vid enstaka tillfälle. För att ta reda på om just din försäljning omfattas av kravet på registrering är du välkommen att kontakta oss på miljö- och byggavdelningen.


Ändring av livsmedelsverksamhet
Om verksamhetslokalen ändras ska en anmälan göras till miljö- och byggavdelningen eller Livsmedelsverket. Detta gäller även om hanteringen utökas utöver vad som finns med i registreringen eller godkännandet.

Ägarbyte
Registreringen är personlig och gäller bara för den företagare som gjort anmälan. Vid ägarbyte ska en ny anmälan om registrering eller godkännande skickas in till Miljö- och byggavdelningen eller
Livsmedelsverket.

Vad händer om jag startar min verksamhet innan anläggningen är registrerad eller godkänd?

Om du startar eller tar över en befintlig verksamhet utan att ha hört av dig till Miljö- och byggavdelningen bryter du mot livsmedelslagstiftningen. Det innebär att din verksamhet kan förbjudas och att du kan åtalas. Tänk på att förändringar såsom att du bygger om eller förändrar sortimentet också kan behöva meddelas Miljö- och byggavdelningen.

Information för små företag
På Livsmedelsverkets webbplats finns broschyrer med information till livsmedelsföretag som säljer små mängder livsmedel från jorden och naturen såsom frukt, grönsaker och produkter från boskapsuppfödning, jakt och fiske. Där finns även bra information för dig som planerar att starta ett café och för dig som ska importera livsmedel. Länkar till broschyrerna hittar du till höger.

Avgift
• För den som anmäler en registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för dricksvattenförsörjning debiteras avgift för en timmes kontrolltid f.n 974 kr.
• För den årliga kontrollen tas en årsavgift ut som baseras på den kontrolltid som en anläggning tilldelas. Kontrollavgift ska betalas från och med det år verksamheten startar och därefter för varje påbörjat kalenderår.
• För extra offentlig kontroll som måste göras på grund av brister som visar på att lagstiftningen inte följts tas en avgift ut med 974 kronor per timme, plus övriga kostnader såsom provtagning, laboratorieanalyser, reskostnader mm.

Har du frågor om vad som gäller för livsmedelsverksamheter? Hör gärna av dig till oss på Miljö- & byggavdelningen.

 
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-05-09
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 

Broschyrer från Livsmedelsverket

Försäljning av små mängder 

Import av färdigförpackade livsmedel

Öppna kafé

Mer information om att starta företag hittar du på Livsmedelsverkets hemsida.

 

Interna länkar

Guide till egenkontroll (pdf, öppnas i nytt fönster)

Information till  livsmedelsföretagare (pdf, öppnas i nytt fönster)
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen