klart.se

Protokoll 2009

På denna sida hittar du alla protokoll från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för 2009. Samtliga dokument är i pdf-format och öppnas i nytt fönster. För att kunna läsa detta behöver du Acrobat Reader. Länk till programmet hittar du i menyn till höger.

Filmning av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden har filmats och sänts live via Internet sedan 2002. I och med kommunfullmäktigesammanträdet i juni 2009 upphörde filmningarna och livesändningarna. Anledningen till det är att Norsjö kommun behöver spara pengar. Tidigare filmer finns dock tillgängliga på kommunen. Kontakta Sofie From om du är intresserad: sofie.from@norsjo.se

Kommunfullmäktige

2009-03-31 (1138kb) bilaga (1115kb)
2009-06-16 (2441kb) bilagor (4947kb)
2009-10-20 (2339kb) bilagor (723kb)
2009-12-08 (2420kb) bilagor (8402kb)
2009-12-29 (1225kb) bilagor (5388kb)

Kommunstyrelsen

2009-02-10 (4363kb) bilaga (2394)
2009-03-17 (1980kb)
2009-04-28 (1932kb) bilagor (2495kb)
2009-06-02 (3573kb) bilagor (3019kb)
2009-09-15 (3212kb) bilaga (610kb)
2009-10-06 (1637kb) bilagor (1458kb)
2009-11-24 (3774kb) bilagor (8800kb)
2009-12-17 (1432kb)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-01-12 (530kb)
2009-01-26 (3309kb) bilaga (2394kb)
2009-02-23 (3001kb)
2009-04-06 (2144kb) bilagor (1403kb)
2009-05-13 (4479kb)
2009-06-02 (386kb)
2009-06-03 (80kb)
2009-06-23 (430kb)
2009-08-31 (5453kb) bilagor (32318kb)
2009-09-21 (2015kb) bilagor (8276kb)
2009-11-09 (3999kb)bilagor (4983kb)
2009-11-24 (104kb)
2009-12-02 (465kb)
2009-12-15 (2679kb)bilagor (4725kb)
2009-12-17 (87kb)
2009-12-29 (155kb)

Utbildnings- och kulturnämnden

2009-02-04 (1471kb) Bilaga (1176kb)
2009-03-18 (2287kb) Nämndsrapport (824kb)
2009-05-20 (86kb)
2009-05-20 (1853kb) Kvalitetsredovisning (1027kb)
2009-06-04 (158kb) Skolskjutsupphandling
2009-06-04 (1005kb) Nämndsrapport (894kb)
2009-06-24 (2903kb)
2009-08-28 (941kb)
2009-09-11 (117kb) Inköpsstopp
2009-09-11 (2015kb)
2009-10-14 (1292kb) Budgetbilaga (1861kb) Nämndsrapport (917kb)
2009-11-18 (1958kb) Styrkort (2321kb) Delegeringsordning (796kb)
2009-12-16 (2189kb)

Bygg- och miljönämnden

2009-02-09 (1789 kb)
2009-04-20 (1161 kb)
2009-06-15 (1597 kb)
2009-08-24 (1229 kb)
2009-10-12 (2569 kb)
2009-11-24 (133 kb)
2009-12-14 (2317 kb) Bilagor

Socialnämnden

2009-01-28 (1019 kb)
2009-03-20 (2036 kb)
2009-05-13 (510 kb)
2009-06-17 (2627 kb)
2009-08-26 (144 kb)
2009-09-09 (1440 kb)
2009-10-15 (538 kb)
2009-11-11 (1477 kb)
2009-12-09 (1427 kb)

Trepartens renhållningsnämnd

2009-02-18 (840 kb)
2009-05-05 (426 kb)
2009-06-01 (344 kb)
2009-10-26 (1039 kb)

 
 

Sidan uppdaterad:  2011-11-17
Acrobat  
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen