klart.se

Du är här: Kommun och politik > Politik - så styrs Norsjö kommun > Utskott > Utbildnings- och omsorgsutskottet

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Norsjö kommuns utbildnings- och omsorgsutskott är ett av två utskott. Utskotten bereder frågor som ska upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Utbildnings- och omsorgsutskott behandlar frågar inom:

 • Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Boenden för ensamkommande barn
 • Boendestöd - flykting
 • Boendestöd - psykisk ohälsa
 • Dagbarnvård
 • Daglig sysselsättning - anhörigstöd
 • Ekonomisk bistånd - försörjningsstöd
 • Elevhälsa
 • Flyktingverksamhet - samordning
 • Fotvård
 • Fritidsverksamhet, skolbarnomsorg
 • Förskoleverksamhet åk 1-5
 • Grundskola, särskola F-9
 • Gymnasieskola
 • Handikappomsorg
 • Hemsjukvård
 • Individ- och familjeomsorg
 • Korttidstillsyn och korttidsvistelse enligt LSS
 • Lärcentra
 • Medicinsk enhet/arbetsterapeut
 • Myndighetsutövning - flyktingverksamhet
 • Personligt ombud
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Vux, SFI och yrkesvux
 • Äldreomsorg
 • Överförmyndare
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-06-29
Kontaktinformation

Nämndskansli
Nämndskansli


Telefon

0918-14 000 (växel)

Till nämndskansliet ringer du när du har frågor som rör kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten, eller om du vill ha fram offentliga handlingar. 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen