klart.se

Du är här: Kommun och politik > Politik - så styrs Norsjö kommun > Utskott > Allmänna utskottet

Allmänna utskottet

Norsjö kommuns allmänna utskott är ett av två utskott. Utskotten bereder frågor som ska upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Allmänna utskottet behandlar:

 • Arbetsmarknadsfrågor
 • Beredskapssamordning
 • Bibliotek och övrig kultur
 • Bostadsanpassning
 • Central administration, kansli, ekonomi, personal, IT
 • Fastighetsjuridiska ärenden inklusive skog- och markärenden, samt bevakning av kommunens intressen vid fastighetsbildning, planläggning, köp, försäljning, byggnadsväsen m.m.
 • Fritidsgård
 • Föreningsverksamhet - föreningsstöd
 • Gator och vägar - anläggning, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra allmänna platser samt bidrag och insatser inom enskild väghållning
 • Idrotts- och friluftsanläggningar
 • Knut´n - dagverksamhet
 • Kommunens centrala informationsverksamhet
 • Konstsamlingen
 • Konsumentrådgivning
 • Kulturfrågor
 • Lotteritillstånd
 • Länsöverskridande infrastruktur/exploateringsverksamhet
 • Musikskola
 • Måltidsverksamhet
 • Näringsliv
 • Samhällsplanering/teknik
 • Trafik- och dagligvaruförsörjning
 • Turism
 • VA-verksamhet och renhållning

 

 
 

Sidan uppdaterad:  2014-11-05
Kontaktinformation

Nämndskansli
Nämndskansli


Telefon

0918-14 000 (växel)

Till nämndskansliet ringer du när du har frågor som rör kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten, eller om du vill ha fram offentliga handlingar. 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen