klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Vatten och avlopp > Dricksvatten > Vattenanalyser

Vattenanalyser

Norsjö kommun ansvarar för provtagning av de egna vattenverken och vissa sjöar. Om du som privatperson vill ha en vattenanalys av ditt vatten, kontakta bygg- och miljöavdelningen.


Plats
Kemisk Mikrobiologisk Hårdhet**
Åmliden Tjänligt 2010-03-17 Tjänligt
2010-03-18
2,3
Bastuträsk Tjänligt 2010-03-29   Tjänligt
2010-03-10
2,2
Bjurträsk Tjänligt 2010-03-17 Tjänligt
2010-03-18
3,2
Kvarnåsen/Raggsjö Tjänligt 2010-03-12 Tjänligt
2010-03-18
1,7
Lustigkulla* Tjänligt med anmärkning 2010-03-17 Tjänligt
2010-03-18
3,7
Örträsk Tjänligt 2010-03-17 Tjänligt
2010-03-18
2,2
Risliden Tjänligt 2010-03-17 Tjänligt
2010-03-18
1,7
Svansele Tjänligt 2010-03-12   Tjänligt
2010-03-18  
2,8

Tjänligt = dricksvattnet får användas som vanligt, bedömningen är högsta betyg enligt Livsmedelsverket.    
 
Tjänligt med anmärkning = dricksvattnet får användas som vanligt men vattenverket ska informera om anmärkningen, utreda och åtgärda.
     
Otjänligt = dricksvattnet får utan föregående varning ej användas till dryck och matlagning, övrig användning som vanligt.   
  
Påvisad = bakterien får inte alls förekomma i tjänligt dricksvatten.     
     
*Lustigkulla grundvattentäkt försörjer:     
Norsjö samhälle, Heden, Norsjövallen, Storsele, Bastutjärn och Långmyrliden     
     
** Hårdhet tyska grader  °dH     
 
Tabell över vattenhårdhet
Hårdhet [°dH] Benämning
0—2 Mycket mjukt
2—5 Mjukt
5—10 Medelhårt
10—20 Hårt
>20  Mycket hårt
      

Privatpersoner
Om du som privatperson vill ha en vattenanalys av ditt vatten, kontakta bygg- och miljöavdelningen.
 
 

Sidan uppdaterad:  2011-07-07
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen