klart.se

Vistelsetid

crayons-1445054_1920.jpg

Du som vårdnadshavare har rätt att ha ditt barn på förskola eller i pedagogisk omsorg utifrån dina arbetstider/praktik/studietider inklusive skälig restid till och från arbete eller skola. Vistelsetid och nivå fastställs utifrån det schema som du som vårdnadshavare lämnar in till förskolan/pedagogisk omsorg. Detta gäller även när vårdnadshavare inte bor tillsammans.

När barnet börjar inom barnomsorgen och du har fått ett inloggningskonto i Tempus så lägger du in schema där. Läs mer under Tempus i menyn till vänster.
 
I den schemalagda tiden ska tid för lämnande och hämtande av barnen ingå.

Exempelvis om makars arbetstider är 7.00 – 16.00 respektive 13.00 – 22.00, blir barnens vistelsetid inklusive hämtning och lämning då 12.30 – 16.30.

Om en av makarna arbetar kvällstid mellan cirka 22.30-01.00 och den andra maken/makan arbetar dagtid från cirka 7.00 får barnet vara på barnomsorgen fram till kl 10.30 (dock ej vid jourarbete).

 
 
 

Sidan uppdaterad:  2018-11-07
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)