klart.se

Inskolning

child-2916844_1920.jpg

Målet med inskolningen är att ge barnet en bra start på förskoletiden, och att skapa ett bra, öppet och tillitsfullt samarbete med vårdnadshavare. Detta kan bli möjligt bland annat genom en god dialog och där barnet sätts i fokus.


Inskolningen är ungefär en till två veckor
Inskolningen sker cirka en till två veckor innan barnet ska bli lämnat självt på förskolan. Tiden planeras i samråd med berörd personal.

Första dagen - information
Första dagen informerar och berättar personal för vårdnadshavaren om verksamheten och det som händer på förskolan. Under inskolningsperioden är vårdnadshavaren delaktig tillsammans med barnet i alla rutiner och situationer som sker.

Barnet får successivt träna på att vara själv
Inskolningstimmarna utökas dagligen för att barnet ska få möjlighet att komma in i verksamheten på ett så bra sätt som möjligt. Mot slutet av inskolningstiden kommer vårdnadshavaren gå ifrån sitt barnet mer och mer, för att så småningom lämna barnet helt.

Vårdnadshavaren lär känna verksamheten
Inskolningsperioden på förskolan kan ge vårdnadshavaren en bra inblick i hur dagarna för sitt barnet kan komma att se ut, och är därför viktigt att ta vara på den tiden tillsammans med sitt barn.

Om barnet byter förskola eller verksamhet
Vid placering inom ny verksamhetsform behöver barn som omfattas av skolbarnomsorgen cirka en veckas inskolning.

 
 

Sidan uppdaterad:  2018-04-16
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)