klart.se

Du är här: Kommun och politik > Styrdokument > Översiktsplan för Norsjö kommun

Översiktsplan för Norsjö kommun

_MG_0423.jpg

Översiktsplanen visar vilken inriktning Norsjö kommun har för bebyggelseutvecklingen och andra beslut som berör den framtida fysiska miljön. Den täcker hela kommunens yta och belyser de viktigaste markanvändningsfrågorna under de närmaste 10-20 åren.

Översiktplanen är inte juridiskt bindande utan utgör en vision för framtiden. Däremot förenklar den när ett område senare ska detaljplaneras.

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som antas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska även en gång under mandatperioden ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Översiktsplanens funktion
Översiktsplanen har flera viktiga funktioner i den kommunala planeringen:
  • Den är ett politiskt handlingsprogram för kommunens framtida utveckling.
  • Den bidrar till att förenkla och effektivisera handläggningen av ärenden enligt bland annat plan- och bygglagen och miljöbalken.
  • Den underlättar en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, råvaror och energi.
  • Den är en överenskommelse mellan staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Planläggning
Genom planläggning garanteras olika intressenter insyn och inflytande.
Kommunen får också därigenom ett bättre beslutsunderlag. Den samlade bedömningen om markens och vattnets användning som görs i planer ger också ramarna för prövning av framtida bygglovsärenden.
Därmed kan lovhanteringen förenklas.

 
 

Sidan uppdaterad:  2013-12-17
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen