klart.se

Du är här: Kommun och politik > Diarium och arkiv > Offentlig handling

Offentlig handling

Nästan alla handlingar som finns hos kommunen är offentliga, och vem som helst kan ta del av dem. Det kan vara skrivelser, brev och e-post som skickats till kommunen från myndigheter, företag och privatpersoner. Det kan också vara utredningar, beslutsunderlag och protokoll som kommunen själv står bakom.

Att ta del av en offentlig handling innebär att man läser handlingen på plats.  Det går också bra att kopiera och ta med handlingen, men då kan en avgift tas ut för kopieringskostnaden.
 
Om en handling innehåller sekretessbelagd information får den inte lämnas ut.

Det är oftast handlingar som innehåller känsliga uppgifter om enskilda personer som sekretessbeläggs. Sådana handlingar finns framförallt i utbildnings- och omsorgsutskottet.
 
Kommunen har speciella register och diarium för att hålla reda på och snabbt kunna hitta alla skrivelser, brev och handlingar som efterfrågas.
 
De viktigaste handlingarna sparas i kommunhusets centralarkiv. Där finns kommunala protokoll, skrivelser med mera från slutet av 1800-talet.
 
Om du vill ta del av en handling kontaktar du med fördel någon på nämndskansliet.
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-06-28
Kontaktinformation

Nämndskansli
Nämndskansli


Telefon

0918-14 000 (växel)

Till nämndskansliet ringer du när du har frågor som rör kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten, eller om du vill ha fram offentliga handlingar. 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen