klart.se

Du är här: Kommun och politik > Politik - så styrs Norsjö kommun > Äldre- och funktionsnedsättningsrådet

Äldre- och funktionsnedsättningsrådet

Äldre- och funktionsnedsättningsrådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för äldre och de funktionsnedsattas riksorganisationer inom kommunen.

Ledamöter
Äldre- och funktionsnedsättningsrådets ledamöter är politiker från kommunen samt representanter från äldre- och funktionshinderorganisationerna.

Norsjö kommuns representanter ser du i högerkolumnen.

Om du vill veta mer om vilka som sitter i rådet, kontakta Aina Sjölin-Ekman.

Syftet
Syftet med det Äldre- och funktionsnedsättningsrådet är att äldre och funktionsnedsatta genom rådet får större delaktighet i samhällets och kommunens insatser.  I rådet ska man även kunna ge förslag till åtgärder som berör  äldre och funktionsnedsattas förhållanden i samhället.

Rådet arbetar med övergripande frågor inom äldre- och funktionsnedsättningsområdet. Frågor av individuell karaktär behandlas inte i Äldre- och funktionsnedsättningsrådet.
Genom rådet ges kommunen möjlighet att samråda med de berörda organisationer i ett tidigt skede av beredningsprocessen.

Sammanträden
Äldre- och funktionsnedsättningsrådet sammanträder fyra gånger per år. Inför varje sammanträde skickas kallelse ut i god tid till rådets ledamöter. Efter varje sammanträde skrivs protokoll. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet skickas ut till rådets ledamöter och till kommunstyrelsen.
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-10-11
Kontaktperson

Aina Sjölin Ekman
Nämndssekreterare

Telefon

0918- 14 114

E-postadress


Arbetsplats
Kansli och IT-enheten
 
Kontaktinformation

Äldre- och funktionsnedsättningsrådet


Magnus Eriksson
magnuseriksson.pol[at]norsjo.se

Lena Brännström
lenabrannstrom.pol[at]norsjo.se
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen