klart.se

Du är här: Kommun och politik > Politik - så styrs Norsjö kommun > Pensionärs- och handikapprådet

Pensionärs- och handikapprådet

Pensionärs- och handikapprådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärer och de handikappades riksorganisationer inom kommunen.

Ledamöter
Pensionärs- och handikapprådets ledamöter är politiker från kommunen samt representanter från pensionärs- och handikapporganisationerna.

Norsjö kommuns representanter ser du i högerkolumnen.

Om du vill veta mer om vilka som sitter i rådet, kontakta Aina Sjölin-Ekman.

Syftet
Syftet med det Pensionärs- och handikapprådet är att pensionärer och handikappade genom rådet får större delaktighet i samhällets och kommunens insatser.  I rådet ska man även kunna ge förslag till åtgärder som berör  pensionärer och handikappades förhållanden i samhället.

Rådet arbetar med övergripande frågor inom pensionärs- och handikappområdet. Frågor av individuell karaktär behandlas inte i pensionärs- och handikapprådet
Genom rådet ges kommunen möjlighet att samråda med de berörda organisationer i ett tidigt skede av beredningsprocessen.

Sammanträden
Pensionärs- och handikapprådet sammanträder fyra gånger per år. Inför varje sammanträde skickas kallelse ut i god tid till rådets ledamöter. Efter varje sammanträde skrivs protokoll. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet skickas ut till rådets ledamöter och till kommunstyrelsen.
 
 

Sidan uppdaterad:  2014-02-26
Kontaktperson

Aina Sjölin Ekman
Nämndssekreterare

Telefon

0918- 14 114

E-postadress


Arbetsplats
Kansli och IT-enheten
 
Kontaktinformation

Pensionärs- och handikapprådet


Magnus Eriksson
magnuseriksson.pol[at]norsjo.se

Lena Brännström
lenabrannstrom.pol[at]norsjo.se
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)