klart.se

Du är här: Kommun och politik > Så fungerar en kommun

Så fungerar en kommun

En kommuns organisation är på många sätt uppbyggd som riksdag och regering. Här kan du läsa mer om hur en kommun fungerar.

Anställda inom Norsjö kommun utför det som de folkvalda politikerna beslutat om. Vi ser till så att det dagliga arbetet fungerar ute i verksamheterna, till exempel skolor, äldreboenden, bibliotek och reningsverk.

Norsjö kommun är en förvaltning med tre verksamhetsområden: utbildning, omsorg samt kommunal utveckling.

Kommunfullmäktige
Kommunen styrs av kommunfullmäktige, som kan liknas vid riksdagen. I Norsjö består kommunfullmäktige av 31 folkvalda politiker, som kallas ledamöter. Dessa väljs vid allmänna val vart fjärde år. Platserna i fullmäktige, samma som mandaten, fördelas mellan de politiska partierna enligt resultatet i kommunvalet.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen, som kan liknas vid kommunens regering, består av nio ledamöter. Kommunstyrelsens uppdrag är att, på ett övergripande plan, genomföra fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen är Norsjö kommuns enda nämnd.
Läs mer kommunstyrelsen (intern länk, öppnas i samma fönster)

Utskott
I Norsjö är kommunens verksamhet uppdelad i två olika utskott: Allmänna utskottet och utbildnings- och omsorgsutskottet. Varje utskott består av tre ledamöter. 

Läs mer om allmänna utskottet (intern länk, öppnas i samma fönster)
Läs mer om utbildnings- och omsorgsutskottet (intern länk, öppnas i samma fönster)

Förvaltning
I Norsjö kommun finns en enda förvaltning, kommunförvaltningen. Hit hör anställda, som ser till att den dagliga verksamheten fungerar.

Se Kommunförvaltningens övergripande organisation (intern länk, öppnas i samma fönster)
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-12-19
Kontaktinformation

Nämndskansli
Nämndskansli


Telefon

0918-14 000 (växel)

Till nämndskansliet ringer du när du har frågor som rör kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten, eller om du vill ha fram offentliga handlingar. 
Kontaktinformation

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige


Telefon

0918-14 000 (vx)

För att kontakta en ledamot i kommunfullmäktige klicka på länken nedan:

http://www.norsjo.se/default.aspx?id=19015&ptid=0
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen