klart.se

Allemansrätten

sunset-743429_960_720.jpg

Vår natur står öppen för oss alla. Du kan njuta av dofter, fågelsång, blomsterängar eller promenader och skidturer i skogen. Men denna rätt innebär också skyldigheter för oss som vistas ute i naturen. Du måste visa hänsyn mot alla som bor i närheten eller vistas ute samtidigt som dig samt mot alla djur, växter och träd. Allemansrätten ger oss alla tillgång till naturen - men under ansvar. Huvudregeln är att inte störa - inte förstöra.

Vandra, cykla och åka skidor
Du får promenera, springa, cykla, rida, åka skidor och på annat sätt vistas tillfälligt i naturen bara du inte skadar grödor, skog eller annan känslig växtlighet.

Respektera hemfriden, uppehåll dig inte på eller passera inte över privata tomter utan att ha bett om lov. Är insynen fri måste du hålla ordentlig avstånd för att inte störa. Du får inte heller hindra markägaren i sin verksamhet. Du får passera genom hagar, på egen risk, om du stänger grindar och ser till att inte släppa ut djuren.

Tälta och campa
Det är tillåtet att slå upp ett tält för något eller några dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Ju närmare bebodda hus och ju större risken är att du kan störa någon, desto större anledning är det att be markägaren om lov. Tältning i större grupper med flera tält kräver alltid markägarens tillåtelse. Kravet på hänsyn är ännu större vid fri camping med husvagn eller husbil.

I naturreservat och nationalparker gäller i allmänhet särskilda regler för tältning.

Elda
Lägerelden är nästan ett måste för friluftslivet, och det är vanligtvis tillåtet att göra upp en eld under säkra förhållanden. Men varje år brinner skog för stora värden upp genom slarv med lägereldar. Det gäller bl.a. att välja en lämplig plats för lägerelden och att släcka elden ordentligt innan du lämnar platsen. Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud och då är all öppen eld förbjuden, även i iordninggjorda eldstäder.
Elda aldrig direkt på klipphällar, de spricker och får fula sår som aldrig läks.

Ta med skräpet
All nedskräpning utomhus är förbjuden. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur, och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig. Ställ aldrig soppåsar bredvid en full soptunna, bär med dem hem istället. Har du tältat eller haft picknick är du skyldig att städa efter dig.

Blommor och bär
Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, barr, ollon, nötter eller kåda från växande träd, utan lov från markägaren. Du får inte plocka mossa eller lavar och naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd. Däremot får du plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor/växter är sällsynta och fridlysta, och får därför inte plockas.

Hundar
Under tiden 1 mars - 20 augusti får hundar inte springa lös i skog och mark. Då är djurlivet som känsligast och även den fredligaste lilla sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin blotta närvaro. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet. Särskilda bestämmelser om hundhållning gäller ofta även badplatser och liknande områden. Kopplingstvång råder i nästan alla naturreservat och motsvarande.

Bad, båt och is
Allemansrätten gäller också på vattnet. Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt, utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud, t ex till skydd för säl- eller fågellivet. Där är det förbjudet att gå iland eller vistas i närheten under viss tid på året.
Kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land. Man får inte vistas för nära hus och inte störa boende utmed stränderna. Det kan också finnas regler om t ex vattenskidåkning, hastighetsbegränsningar och kopplingstvång för hundar på öar. Kravet på hänsyn är extra stort för dig som framför motorbåt.
Samma bestämmelser som gäller på öppet vatten gäller även på vinterns isar.

Motorfordon
Allemansrätten gäller inte för något motorfordon. Detta innefattar bilar, buss, motorcykel, moped, "terränghjuling", snö- och vattenskoter, motorredskap, husvagnar, husbilar eller annat motorfordon. Detta innebär att man inte kan hävda allemansrätten, när man stannar och övernattar med t.ex. husbil eller husvagn. Vintertid, här uppe i norra Sverige, är snöskotern ett vanligt transportmedel. Vanligtvis är snöskotrar hänvisade till skoterleder men man får, förutom på undantagen (se nedan), köra på all snötäckt mark där snötäcket är så tjockt att du inte skadar underlaget eller stör på annat sätt.

Man får inte köra: i nationalparker och naturreservat, i ungskog (under 2 meter i snitt), på skogsplanteringar eller på jordbruksmark, över annans tomt, i skidspår, för nära människor eller djur, vissa skogsbilvägar (även oplogade) och enskilda vägar, och på allmän väg får du bara köra korta sträckor för att passera.

När det gäller vattenskoter är körning förbjuden utanför de områden som beskrivs som tillåtna, i Norsjö kommun tillåts ingen körning.

 
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-08-14
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)