klart.se

Skadedjur

Om du blivit drabbad av skadedjur och bor i hyreslägenhet eller bostadsrätt är du skyldig att kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. De är sedan skyldiga att åtgärda problemet. Bor du i eget hus är det ditt ansvar att åtgärda problemet. Klarar du inte av det själv bör du anlita ett skadedjursbolag. Dessa kan du hitta under rubriken Sanering i Gula Sidorna.

 
Råttor och möss
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att bekämpa råttor och möss. Fällor är att föredra framför gift, eftersom det kan vara svårt att hitta råttor som dött av förgiftning och döda råttor luktar illa. Om du sätter ut gift måste du vara mycket noggrann med att inga barn eller andra djur än råttorna kan komma åt giftet.

Skadeinsekter
De djur som vi kallar skadeinsekter när de kommer in i våra hem är mycket viktiga ute i naturen. De hjälper till att bryta ned döda djur och växter. Vissa arter kan äta hår, fjädrar eller andra näringsfattiga och svårnedbrytbara material, som andra djur ratar. De är viktiga renhållningsarbetare. Inomhus blir de däremot konkurrenter om våra ägodelar. De olika insektsarterna har olika krav på sin miljö. Vissa insekter söker sig in i hus på hösten för att övervintra men gör ingen som helst skada. Det är således viktigt att veta med vilken art vi har att göra.

Du kan läsa mer om skadedjur hos Folkhälsomyndigheten, se länk till höger. 
 

Sidan uppdaterad:  2017-01-12
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 

Externa länkar

Folkhälsomyndigheten 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen