klart.se

Lantbruk

gris.jpg

Här får du lite information om vad som gäller för lantbruk och annan yrkesmässig djurhållning. Ta reda på om det krävs tillstånd eller anmälan innan du börjar. Mera information får du hos länsstyrelsen.

Tillstånd och anmälan

Lantbruk
Lantbruk med mer än 400 djurenheter måste ha tillstånd av länsstyrelsen. Det är den yttre miljön som prövas enligt miljöbalken.

Lantbruk med mer än 100 djurenheter måste göra anmälan till miljönämnden. Det är den yttre miljön som prövas enligt miljöbalken.

Djur inom tätbebyggt område
Inom detaljplanelagt område krävs det tillstånd för att ha orm, höns, får, svin, nötkreatur eller häst. Det krävs även tillstånd för pälsdjur som man inte har som sällskapsdjur. Ansökan skickas till miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggnämnden beslutar om bygglov för ny- och ombyggnad av djurstallar inom tätbebyggt område.

Vid frågor ta kontakt med Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning.

 
 

Sidan uppdaterad:  2017-08-09
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 


 
 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen