klart.se

Ormar

orm.jpg

I Sverige har vi lagstiftning som berör ormar i naturen och som svensk medborgare anses du känna till svensk lagstiftning. I Norsjö kommun krävs dessutom tillstånd av kommunen för att hålla orm inom detaljplanelagt område.


Ormar i naturen och på tomten

Alla Sveriges ormar, ödlor och grodor är fridlysta i hela landet. Flera av våra arter är hotade eller sällsynta på gund av att deras livsmiljöer, ofta våtmarker och småvatten, har förändrats eller försvunnit.

Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar. Läs mer om detta på Naturvårdsverkets hemsida.

Ormhållande inom detaljplan
För att hålla orm i detaljplanelagt område krävs det tillstånd i respektive kommun. Tillståndskravet baserar sig på 1 § i Malå och Norsjö kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter och finns för att förebygga olycksfall och även för att lindra den oro för ormar som kan finnas hos människor. Mer information om skötsel av orm och lagstiftning därikring finns på Jordbruksverkets hemsida.

Tillståndsprövning
För att ansöka om hållande av orm inom detaljplan ta kontakt med Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning.

 
 

Sidan uppdaterad:  2017-08-09
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 

Externa länkar

Naturvårdsverket

Jordbruksverket


 

 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen