klart.se

Katter

cat.jpg

Du som är kattägare har ett ansvar för att din katt mår bra, inte stör andra eller vistas på offentliga lekplatser. Håll därför din katt under tillräcklig uppsyn. På så sätt skyddar du katten mot sjukdomar, andra skador och undviker klagomål från grannar.

Vad säger lagen om kattägares ansvar?
Enligt 1 § lagen om tillsyn över hund och katt ska katten hållas under sådan tillsyn som krävs för att den inte ska orsaka skador och olägenheter.

I djurskyddslagen ges bestämmelser om hur djur ska skötas för att försäkra att de mår bra. Tänk på att om du börjar mata herrelösa katter så tar du även på dig ansvaret för katterna.

I miljöbalken står det att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Vilka skador kan min katt orsaka?
De problem som brukar påtalas på grund av lösspringande katter är till exempel skador på planteringar, föroreningar i rabatter och sandlådor, repor på parkerade bilar, sönderklösta dynor och katthår på uteplatser, intrång i byggnader genom öppna fönster eller dörrar.

Hur kan jag förhindra att min katt stör andra?

  • Prata med dina grannar om du har en utekatt. Fråga dem om dina katter upplevs som ett problem och framför att du gärna vill veta om din katt stör dem.
  • Håll katten inomhus. De flesta katter trivs alldeles utmärkt inomhus, särskilt om de är kastrerade/steriliserade. Ett alternativ är att man har uppsikt över katten när den vistas ute eller har den i koppel.
  • Ha en kattlåda och lär katten att göra sina behov i en låda, även om den vistas ute.
  • Kastrera/sterilisera katten om den inte ska användas till avel. Detta gäller även hankatter som genom luktmarkeringar och oväsen kan störa omgivningen.
  • Om man inte vill kastrera sin honkatt utan vill använda henne i avel, kan man ge henne P-piller under de tider man vill förhindra ovälkomna kattungar.
  • Undvik att mata katter utomhus. Maten lockar till sig fler katter, gnagare och fåglar

En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad får avlivas
En katt som kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne (enligt Lagen om tillsyn av hund och katt). Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av Polismyndigheten. En tam katt bör antas ha ett hem, men för att minska risken att din katt råkar illa ut bör den bära halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer och vara öronmärkt/chipmärkt.

Om du tror att en katt är hemlös eller övergiven
Verkar katten pigg och välvårdad, låt den inte komma in och mata den inte. Katten vet säkert var den bor. Oftast är det nog en katt som är ute på äventyr, kanske på spaning efter ett bra matställe. 
 
Om katten är mager och inte ser välvårdad ut, försök fånga in den. Katten kanske har ett halsband med telefonnummer. Kolla om katten är ID-märkt i ett öra med en tatuering, som då ska finnas som en bokstavs- och sifferkombination i ena örats insida. Om ingen öronmärkning syns kan katten ändå vara ID-märkt med ett mikrochip som sitter under huden mellan skulderbladen. Chipet kan avläsas på veterinärklinik eller av polisen.

Om du inte kan hitta ägaren, kontakta polisen, ring 114 14.

Om katten verkar sjuk eller skadad bör du kontakta Länsstyrelsen, du hittar kontaktuppgifter på deras hemsida http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten

Om du störs av katter
Har du problem med katter som stör, ska du i första hand ta kontakt med djurägaren och informera honom eller henne. Om ni inte kan lösa problemen själva kan ni kontakta miljö- och byggavdelningen.

Kringströvande katter på din tomt
Det finns ingen lag som förbjuder folk att släppa ut sin katt. I dagsläget är det den som störs av lösspringande katter, exempelvis i sin trädgård, som själv måste skydda sig mot katterna. Detta kan göras genom att till exempel schasa bort katten, sätta nät över sandlådor och rabatter samt hålla fönster och dörrar stängda.

Du får inte lägga ut gift eller på annat sätt skada katten. Det kan ge böter eller fängelse upp till två år. Om grannens katt går hem till dig och du inte lämnar igen katten, kan du göra dig skyldig till brott, stöld eller möjligen egenmäktigt förfarande.

 
 

Sidan uppdaterad:  2017-08-10
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 

Anmäl om en katt far illa eller vanvårdas till http://www.lansstyrelsen.se
/Vasterbotten

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen