klart.se

Djur

catanddog.jpg

Djur är ett kärt sällskap för många människor. Att ha djur i tättbebyggt område för dock med sig ett ansvar för djurägaren. Djur ska behandlas väl och skyddas mot lidande och sjukdom. Detta regleras både i nationell lag samt i lokala föreskrifter.


Djur som far illa

Ansvaret för djurskyddsfrågor har flyttats över till Länsstyrelserna. Det innebär att Länsstyrelsen har tillsyn över djurhållning, handlägger tillstånd för djurhållning och anmälningar när det gäller misskötsel av djur.

Kan jag anmäla till kommunen om ett djur stör mig?
Kontakta i första hand djur- eller fastighetsägaren och ge denne tid att försöka åtgärda problemet. Hjälper inte detta kan du kontakta kommunen så gör Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning en utredning om störningen i lagens mening kan räknas som en olägenhet för människors hälsa.

Tillstånd krävs för att ha vissa djur
Inom planlagt område inom detaljplanelagt område måste man ha tillstånd från miljö- och byggnämnden för att ha dessa djur:
  • häst, get, får, svin eller nötkreatur
  • orm
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

För att ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du vända till Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning.

Läs mer om husdjur och lantbruk via menyn till vänster.

Trafikolyckor med husdjur
Om du kör på eller ser ett påkört husdjur, till exempel en hund eller katt, är du skyldig att kontakta polisen på telefonnummer 114 14. Undersök direkt och försiktigt om djuret lever. Om det gör det ska du ringa larmnumret 112, annars ringer du Polisen 114 14. Tänk på att även djur som bara visar svaga livstecken ofta kan räddas till livet. Om djuret är så svårt skadat att det omedelbart bör avlivas är det i första hand polis eller veterinär som ska göra det. Det är bara i väldigt brådskande fall som någon annan får avliva ett skadat djur.

Trafikolyckor med vilda djur
Om du har kört på och skadat ett vilt djur ska du kontakta polisen på telefonnummer 114 14. Är djuret vid liv ska du ringa 112, annars ringer du polisen. Polisen informerar dig hur du ska göra. Det är bra om du alltid har en viltolycksremsa i din bil. Du får den gratis hos bilprovningen. Sök aldrig efter skadat vilt själv.

 
 

Sidan uppdaterad:  2017-08-09
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 


 
 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen