klart.se

Magnetfält

Växlande magnetfält bildas kring ledningar och apparater för växelström, till exempel kring kraftledningar, transformatorer och kring allt som drivs med ström från väggkontakten.

Magnetfälten är starkast närmast källan men avtar sedan kraftigt med avståndet. De styrkor på magnetfälten som krävs för att hälsoeffekter i form av till exempel nerv- och muskelretningar ska uppstå ligger långt över vad som normalt finns i vår omgivning och allmänheten utsätts idag aldrig för så starka magnetfält.

Mer kunskap om hälsorisker behövs
Det finns misstankar om att exponering för svaga magnetfält under lång tid kan innebära hälsorisker, men mer forskning inom området behövs. Eftersom ett samband inte kan uteslutas har flera myndigheter i Sverige enats om en så kallad försiktighetsprincip i avvaktan på mer kunskap. Försiktighetsprincipen innebär att man bör undvika långvarig förhöjd exponering för magnetiska fält där det är praktiskt och ekonomiskt försvarligt.
 
 

Sidan uppdaterad:  2014-09-10
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 


 
 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen