klart.se

Fukt och mögel

Orsaker till fuktskador kan exempelvis vara läckage från rör, otäta skarvar i våtrumsmatta eller läckage från tak. Om ventilationen inte fungerar som den ska kan fuktproblemet öka.

Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Mögel är en vanlig skada i byggnader och börjar växa om den relativa luftfuktigheten är högre än 70 procent.

Tecken på fukt och mögel
Tecken på fuktproblem i en byggnad är dålig lukt, exempelvis jordkällarlukt, kondens på fönstrens insida, bubblor i mattor, färg och tapeter som flagnar, missfärgningar eller fuktfläckar.

Mögel kan vara dolt bakom byggnadskonstruktioner och upptäcks oftast genom lukten. Men det finns också vissa mögelsvampar som inte ger någon avvikande lukt. Lukt av mögel fäster sig lätt vid olika material och kan sitta kvar lunder lång tid.

Misstänker du fukt och mögel i din bostad
Hyresgäster och bostadsrättsinnehavare ska i första hand vända sig till fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller motsvarande för att undersöka fuktproblemen så snart som möjligt.

Får du ingen hjälp av din fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan du kontakta miljö- och byggavdelningen som då gör en bedömning av problemet. Vid behov kan då den ansvarige uppmanas att utreda ärendet och utföra nödvändiga åtgärder.

Hälsoproblem till följd av fukt och mögel
Fukt- och mögelskador i byggnader kan ge upphov till hälsoproblem. Luftvägsinfektioner, väsande andning och astmatiska besvär är symptom som kan uppträda. Även irritation i näsa och ögon och generella besvär som trötthet och huvudvärk kan förkomma. Personer med allergier, astma eller känsliga luftvägar och slemhinnor samt barn och ungdomar kan känna av besvären mer än andra.

Även bakterier och kvalster kan orsaka hälsoproblem vid fuktskador i byggnader. Fuktskador kan också leda till ökade emissioner från bygg- och inredningsmaterial i bostaden.
 
 

Sidan uppdaterad:  2014-09-10
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 

 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen