klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Miljö- och energifrågor > Hälsoskydd

Hälsoskydd

I miljöbalken finns bestämmelser som ska förebygga olägenheter som kan vara skadliga för människors hälsa. Bland annat finns särskilda krav på bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Till lokaler för allmänna ändamål räknas:
• Lokaler för hygienisk behandling

• Hotell, pensionat eller liknande lokaler

• Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och liknande

• Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande


Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera:
• Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

• Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

• Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor.

Anmälan görs till miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggavdelningen arbetar med tillsyn av miljöbalkens bestämmelser och jobbar därför för att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa, till exempel buller, kyla, radon, fukt och mögel.
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2015-08-20
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 

Broschyr:
Hälsoskydd
Egenkontroll-enligt miljöbalken
(pdf, öppnas i nytt fönster)

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen