klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Miljö- och energifrågor > Energi och klimat > Rådgivning och tips

Rådgivning och tips

Har du frågor om uppvärmning och energi? Den kommunala energi- och klimatrådgivningen Stefan Sjöström kan ge goda råd.

Målgruppen för energi- och klimatrådgivning är allmänheten, små företag, och lokala organisationer.
Förutsättningarna inom energiområdet förändras snabbt. Ny teknik flödar och miljölagstiftning och regler ändras. Informa¬tionsflödet är stort och kan vara svårt att överblicka. Därför finns jag till din tjänst. Tjänsten är kostnadsfri.
För att vi ska kunna bygga en långsiktig och ekologisk hållbar energiförsörjning måste vi använda våra ändliga resurser så bra som möjligt. Energi- och klimatfrågor är därför ständigt aktuella och påverkar både vardag och framtid.

Bidrag till solvärme
Funderar du på att installera solvärme? Bidrag som handläggs av länsstyrelsen finns att söka. Solfångaren måste uppfylla vissa kvalitetskrav för att bidrag ska beviljas. Storleken på bidraget beror på hur mycket energi anläggningen kan ge men det finns också ett maxbelopp uppsatt.

Värme
• 20 ° på dan, 18 ° på natten! Varje grad övertemperatur ökar uppvärmningskostnaden med 5 %. Normalt 500-1000 kr per år.
• Sänk temperaturen i utrymmen som inte används. 14-15 ° räcker. Se dock till att ventilationen inte stängs helt.
• Tilläggsisolera vinden, minst 40 cm isolering eller 100 cm sågspån. Kan tjänas igen på 3-5 år.
• Tilläggsisolera fönster. Treglasfönster med lågemissionskikt ger en besparing, i en villa om 120 m2 med tvåglasfönster i snitt, om ca 3500 kWh. Det ger dessutom bättre komfort.
• Täta dörrar och fönster med silikonlister. Det kostar ca 1000 kr (GDS) och sparar 1000-2000 kr/år.
• Tilläggsisolera gamla ytterdörrar, källardörrar, altan/balkongdörrar. Det sänker kostnaderna och ger bättre komfort.
• Snåla inte med ventilation. Tecken på dålig ventilation kan vara imma på fönster, instängd lukt, fukt fläckar. Uteluften skall komma in i huset, helst på flera ställen och utan dragupplevelse.
• I hus med självdrag kan man sätta in termiska tilluft (frisklufts) don. Dessa stänger när det blir kallare än –7 °C ute. Självdrag ökar ju kallare det är ute, då ökar också dina uppvärmningskostnader.
• I hus med frånluftsventilation skall ett A4 papper sugas fast på frånluftsdonet. Se till att uteluft kan komma in på såna ställen att det inte besvärar dig.
• I hus med sk FTX (från- och tilluft med värmeåtervinning) skall växlaren rengöras minst 1 gång per år. Filter skall kontrolleras, och vid behov rengöras, 2 ggr per år. Det säkerställer funktion och energieffektivitet.
• Vädring ska ske snabbt (15 – 30 min) med korsdrag. Ett fönster eller balkongdörr som är öppet vintertid orsakar att termostatventiler öppnar och ökar energianvändningen i onödan. Det ger också risk för frysskador.

Varmvatten
• Duscha istället för att bada. 1 m3 varmvatten kostar ca 45 kr. En dusch kostar ca 2 kronor, ett bad ca 7 kronor. Det blir ca 400 kr resp 1400 kr per år och person.
• En 5 minuters dusch kostar ca 2 kronor. 15 minuters dusch kostar ca 6 kronor. (en sådan dusch om dagen kostar drygt 2000 kr per år!)
• Montera snålspolande duschmunstycke. Med gammalt duschhandtag kan en 5 minutersdusch vara lika dyr som en 15 minuters dusch med ett effektivt duschmunstycke.
• Byt trasiga packningar i kranar. Se till att toalettstolen inte står och rinner. En droppande kallvattenkran kostar 240 kr per år, för varmvatten kostar det 900 kr per år. Ett läckage med en svag stråle kostar 2400 kr för kallvatten och 9000 kr för varmvatten per år.

Tvätt
• Tvätta alltid med full maskin. Då utnyttjas varmvatten och tvättmedel optimalt, överdosera inte!
• Tvätta vid lägsta möjliga temperatur, dagens tvättmedel är också effektiva vid lägre temperaturer.
• Torka tvätt ute om möjligt
• Använd kondenstumlare i stället för torkskåp. Torktumlare med värmepump är ännu effektivare.

Disk
• Diska med full maskin. En diskmaskin är energieffektivare än handdisk med sköljning under rinnande vatten.
 

Belysning/hushållsel
Med hushållsel menas den el som används till disk, tvätt, belysning hemelektronik, mm.
 
Man kan säga att det är all el som inte används till uppvärmning av bostaden eller varmvatten. Ett normalhushåll med fyra personer använder ca 5000 kWh el /år till hushållsel. Det kan variera mycket mellan olika hushåll beroende på hur mycket apparater, lampor och annat man har. Används elen i hushållet "slösaktigt" är det ofta lätt att minska användningen genom ett ändrat beteende.


Vitvaror
• Kontrollera temperatur i kyl och frys. Varje grad lägre är –18 ° i en frys ökar energianvändningen med ca 5 %. –22 °C ger 20 % högre elbehov för frysen!
• Se till att luft kan cirkulera bakom kyl och frys, rengör det svarta gallret minst 1 gång per år.
• En frys kan gärna stå i ett svalare utrymme, då kommer dess värme till nytta och frysen kräver mindre energi. Den skall dock inte stå i ett helt ouppvärmt utrymme, då kan kompressorn skadas.
• Fryst mat som ska tillagas läggs med fördel i kylskåpet dagen före, då nyttjar man frysens energi i kylen.
• Låt mat som skall kylas/frysas, svalna av ordentligt och snabbt (i kallvattenbad) innan man placerar den i kyl/frys.
• Nyttja klimatkyla för att kyla av och förvara mat (i en låda utomhus)
• Koka alltid med lock på kastrullen
• Kastrullbotten ska vara lika stor som spisplattan. Dessutom skall kastrullbotten vara plan.
•  Använd spisfläkten bara när det behövs. Den trycker ut ca 2 kWh (1.50- 2.00 kr) varmluft per timme
 
 

Sidan uppdaterad:  2015-12-04
Kontaktperson

Jamal Mouneimne
Energi- och klimatrådgivare

Telefon

0950-166 00 (växel)

Telefontid

9:00-11:30

E-postadress


Arbetsplats
Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Malå och Norsjö kommuner har fr.o.m. 1 januari 2017 ett samarbete med bl.a. Lycksele och Åsele kommuner angående energi- och klimatrådgivning. Det innebär att du som medborgare kan kontakta Lycksele kommun vid frågor om energi och klimat.


 


Klicka här för att komma till Lycksele kommuns sidor om energi och klimat.

 

Externa länkar

Energimyndigheten

Boverket

Sveriges Provnings- och forskningsinstitut

Energikalkyl

 

  

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen