klart.se

Radon

Den luft som finns i jorden innehåller alltid mer eller mindre radon. Om det vill sig illa kan denna radonhaltiga jordluft hamna i våra bostadshus. Radon kan också komma från vissa byggmaterial och från vattenledningsvattnet. På den här sidan kan du läsa varför det är viktigt att mäta radonhalten samt vilka mål som finns gällande radon.


Det är viktigt att mäta radon
Radon är en gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. För att upptäcka radon måste mätningar göras. Risk för höga radonhalter finns i hela kommunen – därför är det viktigt att alla mäter radonhalten i sina fastigheter.

Att mäta radon är varken särskilt krångligt eller dyrt. För att få tillförlitliga resultat ska mätningarna utföras i minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april. Både nybyggda och befintliga hus ska ha en radonhalt på högst 200 Becquerel per kubikmeter luft. Vid högre halter bör man vidta åtgärder för att sänka radonhalten.

Du som ska köpa hus
Radon betraktas inte som ett dolt fel. Det är därför bra att ta reda på radonhalterna innan köpet. Fråga mäklaren eller säljaren, de är skyldiga att berätta om det finns problem med radon i huset.
Om du är nyfiken på om en mätning gjorts i just ditt hus kan du kontakta bygg och miljöavdelningen, se kontaktuppgifter till höger. En ny mätning rekommenderas vid förändringar i huset som t.ex. för ventilation och isolering annars bör radonet mätas vart tionde år.

Miljömålen visar riktningen
Enligt Sveriges miljömål ska radonhalten i alla bostäder, skolor och förskolor vara lägre än 200 Bq/kubikmeter luft år 2020.
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-03-27
Kontaktperson

Jamal Mouneimne
Energi- och klimatrådgivare

Telefon

0950-166 00 (växel)

Telefontid

9:00-11:30

E-postadress


Arbetsplats
Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Malå och Norsjö kommuner har fr.o.m. 1 januari 2017 ett samarbete med bl.a. Lycksele och Åsele kommuner angående energi- och klimatrådgivning. Det innebär att du som medborgare kan kontakta Lycksele kommun vid frågor om energi och klimat.


 


Klicka här för att komma till Lycksele kommuns sidor om energi och klimat.

 
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 

Externa länkar

Strålsäkerhetsmyndigheten

Radonguiden

Boverket

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen