klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Vatten och avlopp > Avlopp > Dagvatten

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator och parkeringar som leds via dagvattennätet till närmaste vattendrag, sjö eller hav. Du kan hjälpa till att minska kostnader och belastningen på våra reningsverk genom att leda dagvattnet från din fastighet, utan att det passerat ett reningsverk. Här nedan kan du läsa mer om hur du leder bort ditt dagvatten på ett bra sätt.

Hur leds dagvattnet från din fastighet?
Genom att leda dagvattnet från din fastighet rätt det vill säga ut på din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för omhändertagande av dagvatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningen på våra reningsverk.

Vad kan hända om dagvatten leds till spillvattennätet?
Spillvattenledningen kan bara ta emot en viss mängd vatten beroende på ledningens dimension. Vid intensiva regn finns risken att spillvattenledningen blir överbelastad. Trycket i spillvattenledningen kan då göra så att avloppsvattnet "tar andra vägar än normalt" och kan då gå upp via din eller dina grannars källarsifoner och orsaka översvämningsskador. Genom att leda ditt dagvatten till gräsmattan eller till det kommunala ledningsnätet för omhändertagande av dagvatten, kan du hjälpa både dig själv och dina grannar att minska risken för källaröversvämningar.
Du kan själv se om du har anslutit dagvattnet rätt.

Tips vid bortledande av dagvatten

  • God marklutning från huset är en förutsättning för att dagvattnet ska kunna transporteras bort från huset.
  • Stuprör ska antingen ha utkastare eller vara anslutna till dagvattenbrunnen, som i sin tur är ansluten till den kommunala dagvattenledningen.
  • Kom ihåg att rensa dagvattenbrunnen regelbundet från sand och barr, så dagvattnet leds bort ordentligt från tomten.
  • Tänk på att inte tvätta bilen på gatan, garageuppfarten eller annan asfalterad mark där vattnet naturligt leds till en dagvattenbrunn, för att inte orena något vattendrag, sjö eller hav. Det kan vara skadligt för fiskar och andra vattenlevande djur. Om du vill tvätta bilen hemma välj att stå på gräs eller grus yta som då fungerar som en infiltration där de skadliga ämnena fastläggs. Det bästa är att nyttja en automattvätt eller en ”gör-det-självhall” som är utformade att ta hand om de skadliga ämnena.
 
 

Sidan uppdaterad:  2011-07-07
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)