klart.se

Farligt avfall

färg

Avfall, som har egenskaper som gör att det kan medföra skador eller annan olägenhet på människor eller i miljön, klassas som farligt avfall. Det kan vara giftigt för miljön, skadligt för hälsan, frätande, smittsamt, explosivt eller brandfarligt och så vidare.

För farligt avfall från hushåll hänvisas till återvinningscentralen under öppethållandet.
 
Det här är farligt avfall du har hemma:

 • Oljerester
 • Lösningsmedel (thinner, lacknafta etc)
 • Färgrester
 • Starka rengöringsmedel
 • Bekämpningsmedel
 • Limrester
 • Småbatterier
 • Nagellack
 • Bekämpningsmedel
 • Syror och alkali
 • Kvicksilvertermometrar
 • Fotokemikalier
 • Bilbatterier
 • Lysrör och lågenergilampor
 • Övriga rester av kemikalier

Innehållsmarkering för farligt avfall
Spara innehållsetiketten på dina burkar och flaskor med farligt avfall. Är den borta, markera upp med en tuschpenna vad behållaren innehåller. Det underlättar sedan renhållningsarbetarnas arbete.

Vad händer om jag slarvar?
Sorterar man inte ut sitt farliga avfall och lägger det i brännbart i stället transporteras det till värmepannan i Umeå. Farliga ämnen kan följa med rökgaserna ut i naturen då den pannan inte är speciellt anpassad för förbränning av farligt avfall. Farligt avfall ska förbrännas i speciella anläggningar som uppfyller höga säkerhetskrav.

 
 

Sidan uppdaterad:  2019-03-26
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)