klart.se

Rivningslov

Det krävs nästan alltid en rivningsanmälan då en byggnad ska rivas, även om den bara ska rivas delvis. Inom detaljplanerat område krävs dessutom ett rivningslov.

Rivningslov
När en byggnad ska rivas helt eller delvis krävs rivningslov om byggnaden ligger inom detaljplanerat område.

För att ansöka om rivningslov lämnar du in:
• ifylld blankett för rivningslov
• situationsplan i skala 1:400 som visar byggnaden som ska rivas.

När ansökan om rivningslov kommit in granskar bygg- och miljönämnden om byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser. Byggnaden kanske behövs för bostadsförsörjning eller bör bevaras på grund av dess kulturhistoriska eller konstnärliga värde.

Rivningsanmälan
När en byggnad ska rivas helt eller delvis krävs nästan alltid en rivningsanmälan med rivningsplan. Detta gäller oavsett om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Syftet med rivningsanmälan är att materialet från rivningen ska tas om hand på ett säkert och miljömässigt bra sätt.

För att göra en rivningsanmälan lämnar du in:
• ifylld blankett för rivningsanmälan
• en rivningsplan som redovisar hur rivningsmaterialet kommer att hanteras.

Rivningsanmälan ska lämnas in senast tre veckor innan rivningen påbörjas. Rivningsplanen kan lämnas senare men måste godkännas av miljö- och byggnämnden innan rivningen påbörjas.

Byggherrens ansvar
Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter andra utföra rivningsarbeten. Oftast är det fastighetsägaren. Byggherren ska följa gällande regler om rivning och farligt avfall och ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns.

Kvalitetsansvarig
Byggherren utser en kvalitetsansvarig för rivningsarbetena och denne ska godkännas av miljö- och byggnämnden. I de flesta fall krävs en konsult med riksbehörighet.

Undantag
Kravet på rivningsanmälan gäller inte ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske samt komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus.
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-08-22
Kontaktinformation

Malå/Norsjö byggnadsinspektörer


Norsjö

Mirjam Nilsson (föräldraledig)
Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: Mirjam.nilsson[at]mala.se

Johanna Norlin
Vik. Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: johanna.norlin[@]mala.se


Malå

Erik Lundberg
Byggnadsinspektör

Tfn: 0953–140 50 (föräldraledig på onsdagar)
E-post: erik.lundberg[at]mala.se

 
 
Externa länkar

Blankett
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen