klart.se

Bygglov och andra lov

Här hittar du information om vad som krävs i samband med byggande och rivning. Du kan ladda ner de blanketter du behöver för bland annat ansökan om bygglov och anmälan.

Om du planerar att bygga något - ta alltid i förväg reda på vad som gäller. Det är också klokt att veta hur stor byggrätten är för en viss mark innan du köper den.

Bygglov och anmälan för småhus
Åtgärder på småhus (en- och tvåfamiljshus samt fritidshus) som kräver bygglov och/eller anmälan, informtion om detta hittar du under Bygglov - När behövs bygglov?

Flerfamiljshus och verksamheter
För flerfamiljshus samt i lokaler och anläggningar där verksamhet bedrivs krävs det bygglov för de allra flesta åtgärder. Tänk på att om man ändrar användning av en byggnad eller del av byggnad kan det innebära en anläggningsavgift för vatten och avlopp.
Kontakta växeln om du vill veta mer.

Vilka andra typer av lov och dispens kan behövas?
Om du vill förändra markens höjdläge väsentligt inom detaljplanerat område, behöver du ansöka om marklov. Likaså ska du ansöka om rivningslov om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område. En rivningsanmälan krävs nästan alltid vid rivning, oavsett var byggnaden ligger.

Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land. För att få bygga inom strandskyddat område måste du få strandskyddsdispens av bygg- och miljönämnden.
Alla fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet måste ha en väl fungerande avloppsanläggning. Vid nybyggnation krävs tillstånd för avloppsanläggning och vid om- och tillbyggnad prövas fastighetens avloppsanläggning.

Energifrågor
Funderar du på att installera en en eldstad (ex. pelletskamin, vedeldad bastu, braskassett, öppen spis) eller en värmepump (ex. för jord- eller bergvärme)? Visste du att kommunen har kostnadsfri opratisk energirådgivning?
Läs mer under Energi om vår energirådgivning.

Lantmäterifrågor
Lantmäteriavdelningen hjälper dig när du vill stycka av en tomt, vid utsättning, det vill säga när husets läge ska markeras på tomten eller när du behöver ta fram en nybyggnadskarta. En nybyggnadskarta behöver du ibland bifoga med din bygglovsansökan. Kartan visar tomten med exakta mått och höjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp. Vänd dig till kundtjänst för mer information.

Varför krävs bygglov och andra tillstånd?
Samhällets krav när det gäller byggande finns till för att skydda vår hälsa och miljö. Vi vill ha trygga miljöer ur trafiksäkerhetssynpunkt och förhindra att det uppstår problem genom exempelvis buller eller brandspridning.

Miljö- och byggnämnden tittar även på hur vattenförsörjningen ordnas, hushållningen av energi och tillgängligheten för funktionshindrade. Dessutom har miljö-och byggnämnden en helhetssyn över bebyggelsemiljön. Byggets utformning ska passa in i omgivningen.

De frågor som behandlas på dessa sidor regleras av Plan- och bygglagen.
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-12-11
Kontaktinformation

Malå/Norsjö byggnadsinspektörer


Norsjö

Mirjam Nilsson (föräldraledig)
Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: Mirjam.nilsson[at]mala.se

Johanna Norlin
Vik. Byggnadsinspektör

Tfn. 0953-141 73
E-post: johanna.norlin[@]mala.se


Malå

Erik Lundberg
Byggnadsinspektör

Tfn: 0953–140 50 (föräldraledig på onsdagar)
E-post: erik.lundberg[at]mala.se

 

Externa länkar

Plan- och bygglagen

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)