klart.se

Tillgänglighet

motorized-wheelchair-952190_1920 (2).jpg

Under 2010 var Norsjö kommun bäst i Västerbottens län på tillgänglighet. Vi vill att alla våra medborgare ska kunna ta sig till bibliotek, skola eller andra offentliga lokaler. I denna artikel hittar du information om vad Norsjö gör för att vår kommun ska bli mer tillgänglig för våra medborgare.


Tillgänglighet handlar om att kunna nå dit man vill nå. Att ta sig till och  från arbetet, kunna besöka biblioteket eller att ta sig in på skolan där ens barn går.

Om miljön är dåligt utformad kan det leda till problem för personer med olika funktionsnedsättningar men även för personer som är i olika  perioder i livet såsom att man får barn och är i behov av barnvagn eller att man bryter benet och går på kryckor eller sitter i rullstol. Eller bara genom att vara barn eller att bli äldre. Förbättrad tillgänglighet gynnar därför alla.  
 
Det som är bra för dig är oftast bra för alla. En ramp kan till exempel vara bra, inte bara för den som använder sig av rullstol, utan även för dem som drar barn- eller shoppingvagn. En tydlig och logisk skyltning underlättar inte bara för den som är synskadad utan även för barn, äldre och personer med utvecklingsstörning.

Enkelt avhjälpta hinder

Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen (SFS 1987:10, 17 kap 21 a §. Enkelt avhjälpta hinder kan exempelvis vara nivåskillnader, tunga dörrar utan dörröppnare m.m. 

 
 

Sidan uppdaterad:  2018-02-21

 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)