klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Försäkringar

Försäkringar

_MG_1344.jpg

Foto: Grahame Soden

I Norsjö kommun är barn och ungdomar försäkrade via Svedea. 

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller från och med 1 januari 2020 till och med 31 december 2020. 

En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar
den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, d v s ett utifrån kommande våld mot kroppen.

Som olycksfall omfattas även:

• total hälseneruptur och vridvåld mot knä samt,
• drunkning, insektsbett, solsting, värmeslag och förfrysning. Den dag sådan skada visar sig anses då vara tidpunkten för olycksfallet.

 Om du drabbas av olycksfall
• Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
• Spara alla kvitton.
• Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
• Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Skadehantering
Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea på adress angiven till höger.

Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på vår hemsida, www.svedea.se/foretagsforsakring.
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2020-02-06
Kontaktperson

Nilsson
Jan Nilsson
Ekonom

Telefon

0918-141 69

E-postadress


Arbetsplats
Ekonomienheten
 
Kontaktuppgifter
Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta oss via telefon eller mail:

Telefonnummer: 0771-160 199
Mejl: skadorforetag@svedea.se

Postadress:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM


Försäkringsbeskedet finns att läsa här (pdf, öppnas i nytt fönster)
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen