klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Grundskola > Information om skolgång > Likabehandling, mobbning

Likabehandling, mobbning

Vi vill att alla våra barn och elever ska trivas med personalen och med varandra. Det är nämligen en viktig förutsättning för att god inlärning ska kunna ske.

Om du någon gång blir utsatt för mobbing eller kränkande behandling vill vi att du genast tar kontakt med någon vuxen som du känner förtroende för. Detta gäller även dig som ser någon som blir utsatt.

Diskriminering och kränkande behandling
Barn och elever får inte enligt lag diskrimineras utifrån: kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning samt könsöverskridande identitet eller uttryck.

Norsjö kommun arbetar för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolan har ansvar för att utreda, dokumentera och åtgärda när något händer.

Viktigt att veta
Om ditt barn upplever kränkning, tala då med lärare och anmäl diskrimineringen till din rektor. Kontaktuppgifter hittar du på respektive skolas hemsida. 

Vilken typ och omfattning av insatser och stöd som behövs kan variera från skola till skola. I enskilda fall gör skolan, eleven och elevens vårdnadshavare en plan för hur man ska komma till rätta med det problem som finns. Stödet arbetas fram i samarbete med barn- och elevhälsoteamet på elevens skola.

Likabehandlingsteam
I Norsjö kommun finns en likabehandlingsplan gjord av vårt Likabehandlingsteam. Hur vi arbetar med likabehandling kan du läsa i likabehandlingsplanen i högerkolumnen
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-10-17
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)