klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Elevhälsa

Elevhälsa

Elevvård

Ibland kan det kännas svårt i skolan av en eller annan anledning. Det kan vara fysiska problem, språksvårigheter, inlärningssvårigheter, problem hemma eller problem i skolan. Då är det bra att kontakta någon vuxen i skolan som kan hjälpa.

Elevhälsan arbetar som en stödresurs för förskola, förskoleklass, särskola, grundskola och gymnasieskola i hela kommunen.
Inom gruppen finns inte bara skolsköterska och skolläkare utan även kurator och speciallärare.

Du kan också få prata med en studievägledare om du har funderingar kring din framtid. Samtlig personal har sekretess- och tystnadsplikt utifrån vars och ens verksamhetsområde.

Elevhälsan arbetar på uppdrag av lärare, rektor, elev eller förälder. Elev eller förälder kan vända sig direkt till skolhälsovården.

Barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling, om inte detta tillgodoses på annat sätt, är berättigade till förskoleverksamhet/fritidshem enligt skollagen 2 kap 9 §.

Hur gör man för att få stöd i skolan?
Prata i första hand med läraren. Vid misstanke om att en elev har svårigheter i skolarbetet ska rektor se till att behovet utreds. Rektorn är ansvarig för att se till att rätt stöd ges. Behöver en elev stöd ska skolan ge detta och ett åtgärdsprogram ska skrivas.

Vilket stöd kan man kräva av en skola?
Skolan ska erbjuda ett stöd som fungerar för den enskilde eleven utifrån den utredning som gjorts. Exakt hur stödet ska utformas står inte i lag eller förordning, utan bestäms lokalt utifrån den enskilde elevens behov. Rektor beslutar om vilket stöd en elev ska få.

 
 

Sidan uppdaterad:  2019-02-19
Kontaktperson

Lidén
Anette Lidén
Rektor F-9 Norsjöskolan Elevhälsochef

Telefon

0918-141 93

E-postadress


Arbetsplats
Grundskolor
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen