klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Särskola

Särskola

Särskola

Särskolan är ett alternativ till grund- och gymnasieskola  för de elever med utvecklingsstörning som har svårt att uppnå kunskapskraven.

Utbildningen i särskolan syftar till att ge eleven anpassad utbildning efter dennes egna förutsättningar. Utbildningen ska i den mån det går motsvara den som ges till övriga barn i skolan.

Det är vårdnadshavaren som ansöker och avslutar skolgång i särskolan för sitt barn.

Den obligatoriska särskolan omfattar grundsärskola och träningsskola. För båda formerna gäller att skoltiden är nio år, med möjlighet till ett extra frivilligt tionde år.

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Särvux omfattar: grundläggande nivå (som har sin motsvarighet i grundsärskolan) och gymnasial nivå (som har sin motsvarighet i gymnasiesärskolan).
 
 

Sidan uppdaterad:  2020-08-10
Kontaktperson

Hultin
Carola  Hultin
Rektor gymnasium, vux, sfi, Bastuträsk skola, grund- och gymnasiesärskolan

Telefon

0918-14275

E-postadress 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen