klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Grundskola > Information om skolgång > Individuell utvecklingsplan, IUP

Individuell utvecklingsplan, IUP

Elevernas utveckling tydliggörs i så kallade individuella utvecklingsplaner (IUP) för att eleverna ska kunna få ett så bra stöd som möjligt och uppnå sin fulla kapacitet.

IUP:n är ett verktyg för att hjälpa eleven att lära och utvecklas. Läraren ska i planen beskriva hur elevens kunskapsutveckling är i relation till de mål som finns i varje ämne. Läraren ska också sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och utvecklas så långt som möjligt.
 
Genom planen kan lärare, elever och föräldrar få en tydlig bild av hur elevens lärande utvecklas. Då får de även förutsättningar för att sätta in rätt stöd till stöd för elevens utveckling.
 
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2018-04-06
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen