klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Grundskola > Information om skolgång > Val av skola, anvisad plats

Val av skola, anvisad plats

Som vårdnadshavare har du rätt att välja skola för ditt barn

När du flyttar till kommunen
När man flyttar hit från annan kommun ska vårdnadshavare ta kontakt med rektor på skolan där eleven ska gå för att få plats. I blankettarkivet finns den blankett "Ansökan om inflyttning eller utflyttning" som ska fyllas i av vårdnadshavare.

Inom kommunen
Önskar du att ditt barn ska gå i en annan skola än den som anvisats kontaktar du rektorn på den skola du är intresserad av. En förutsättning är att det finns plats på skolan och att placeringen inte medför betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen (4 kap. 6 § skollagen).

Annan kommun
Du kan också välja att söka plats för ditt barn i en annan kommuns grundskola. Detta kan antingen vara aktuellt om ditt barn med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola eller om du som vårdnashavare helt enkelt uttrycker önskemål om detta (4 kap. 8-8a § skollagen). Om den mottagande kommunen och skolan beslutar att ta emot ditt barn har den kommunen rätt till ersättning från Norsjö kommun.

Välja eller byta skola
Elever erbjuds plats i det upptagningsområde där de bor. Elever får välja annan skola men har då inte rätt till skolskjuts.

 
 

Sidan uppdaterad:  2018-10-30
Interna länkar

Blankettarkivet
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)