klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Fritidshem

Fritidshem

fritids.jpg

Fritidshem är pedagogisk gruppverksamhet och erbjuds till elever från att det att de börjar förskoleklass och fram till vårterminen det år eleven fyller tretton år.

Ramtider
Vardagar: 06:00 – 18:00 (stängt den tid eleven har undervisning)

Fritidshemmet
Fritidshemmet är pedagogisk gruppverksamhet och erbjuds till elever från att det att de börjar förskoleklass och fram till vårterminen det år eleven fyller tretton år.

I fritidshemmet arbetar lärare med inriktning fritidshem, fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. I deras uppdrag ingår att stimulera varje elevs utveckling och lärande.

Utbildningen inom fritidshemmet ska ta tillvara elevernas lust att lära och utgår från de nationella målen och tar hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande samt anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen samt skolan för elevens bästa utifrån i ett helhetsperspektiv.

Fritidshem i Norsjö Kommun
Norsjö kommun har fem fritidshem, läs mer om dem i menyn till vänster här på sidan

Norsjö centralort
• Sparven
• Tranan
• Duvan
• Storspoven

Bastuträsk samhälle
• Örnboet

Annan pedagogisk verksamhet
Norsjö kommun erbjuder även pedagogisk omsorg som ett alternativ till fritidshemmet.  

Pedagogisk omsorg är verksamheter där barn tas hand om i medarbetarens egna hem eller i en särskild lokal. Pedagogisk omsorg vilar på samma värdegrund som fritidshemmet och följer skollagen. Där emot är fritidshemmets läroplan vägledande men inte bindande.

Gumboda
• Humlan

Omsorg utanför förskolans ramtider
Norsjö kommun erbjuder OB-omsorg för barn i åldrarna 1-13år där deras vårdnadshavare arbetar när all pedagogisk verksamhet är stängd.

Tiderna gäller 18:00-06:00 och dygnet runt på helger, dock ej storhelger och lätthelgdagar.

Platserbjudande
Du kan som vårdnadshavare ansöka om plats när du vill. Norsjö Kommun ska inom 1 månad från det att ansökan inkommit anordnat plats för eleven på fritidshemmet.

Platserna fördelas löpande och du som vårdnadshavare får relevant information när eleven fått placering.

Kostnad
I Norsjö kommun betalar vårdnadshavare för den plats barnet har inom förskola, annan pedagogisk verksamhet, OB- pedagogisk omsorg inte för de timmar barnet visas där. Debitering sker för varje påbörjad månad.

Själva avgiften beräknas på de inkomster som finns i hushållet/hushållen.

För mer information läs våra riktlinjer
Se riktlinjer i höger spalt.

Riktlinjer för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Barn 6–13 år inom Norsjö kommun

Riktlinjer för taxor och avgifter inom förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet inom Norsjö kommun

 
 

Sidan uppdaterad:  2020-08-27
Kontaktperson

Eriksson
Maria Eriksson
Rektor

Telefon

0918-14173

E-postadress


Arbetsplats
Barnomsorg
 

Interna riktlinjer

Riktlinjer för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för taxor och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Blanketter

Ansöka om plats

Säga upp plats

Lämna inkomstförsäkran

Övriga blanketter

Interna Länkar

maxtaxa förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Olycksfallsförsäkring

Tempus

Externa Länkar

Skollagen

Allmänna råd för fritidshem

skolverket - Information om fritidshemmet

Länk till Tempus Nuddis

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen