klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Fritidshem

Fritidshem

fritids.jpg

Fritidshem är pedagogisk gruppverksamhet och erbjuds till elever från att det att de börjar förskoleklass och fram till vårterminen det år eleven fyller tretton år. I fritidshemmet arbetar grundlärare med inriktning fritidshem, fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare.I Norsjö kommun finns det fem fritidshem. Läs mer om dem i menyn till vänster här på sidan

Fritidshemmet kompletterar och samverkar med förskoleklassen och skolan för elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den utgår från de nationella målen och tar hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande samt anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Personalen har i uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

Norsjö kommun har fem fritidshemsavdelningar

Tre belägna i Norsjö samhälle 

- Tranan
- Duvan
- Storspoven

Ett beläget i Bastuträsk

- Örnboet

Vi har även ett fritidshem inom kategorin pedagogisk omsorg som finns i byn Gumboda.

- Humlan


Söka plats i fritidshem

För att söka till ett fritidshem fyll i blanketten (länk till höger)
 
 

Sidan uppdaterad:  2020-02-10
Kontaktperson

Eriksson
Maria Eriksson
Rektor/förskolechef

Telefon

072-202 29 09

E-postadress


Arbetsplats
Barnomsorg
 

Riktlinjer för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för taxor och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Blankett
Blankett för att söka fritidshem hittar du i Norsjö kommuns blankettarkiv, klicka här (intern länk).

Länk till Tempus Nuddis

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)