klart.se

Pedagogisk omsorg

Hand i hand_web_bylineok.jpg

Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg erbjuds i vissa delar av kommunen som ett alternativ till förskola eller fritidshem och erbjuds i åldrarna 1-13 år*. Pedagogisk omsorg är verksamhet där barn tas omhand i medarbetarens egna hem eller i en särskild lokal. Pedagogisk omsorg vilar på samma värdegrund som förskolan och följer skollagen. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande. Ramtiderna för pedagogisk omsorg är 06:00-18:00.

*till och med årskurs 6.

Skillnader mellan förskola och annan pedagogisk verksamhet
• Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg.
• I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, till exempel förskollärare och fritidspedagoger. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.
• I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning.


 

 
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-02-21
Kontaktinformation

Administration barnomsorgHanna Lundin
Administratör

Telefon
0918-141 76

Telefontid
07:00-11:00

E-postadress
hanna.lundin[AT]norsjo.se

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)