klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Förskola och pedagogisk omsorg > Ansök eller säg upp barnomsorgsplats > Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

calculator-1680905_1920.jpg

När du har fått en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller på fritidshem betalar du en avgift. Barnet har kvar platsen och du betalar avgift tills du säger upp platsen och uppsägningstiden gått ut. Alla aktiviteter som den kommunala förskolan erbjuder ska vara kostnadsfria för alla barn.

Från den 1 januari 2018 tillämpar Norsjö kommun en fast avgift för barnomsorgen. Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år. Inkomsttaket är 47 490 kronor per månad 2019.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem.

Avgiftsnivåer förskoleverksamhet (förskola och pedagogisk omsorg)
Barn 1: 3 procent av inkomsten, dock högst 1425 kr/mån
Barn 2: 2 procent av inkomsten, dock högst 950 kr/mån
Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 475 kr/mån
Barn 4: Ingen avgift

Avgiftsnivåer skolbarnomsorg (fritids och pedagogisk omsorg)
Barn 1: 2 procent av inkomsten, dock högst 950 kr/mån
Barn 2: 1 procent av inkomsten, dock högst 475 kr/mån
Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 475 kr/mån
Barn 4: Ingen avgift

I de fall samma hushåll har flera barn i verksamheten räknas det yngsta barnet som Barn nr 1, närmast äldre barnet som Barn nr 2 osv.
Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar avses två personer som är folkbokförda på samma adress.

Debitering sker 12 månader per år. Avgiftsbefrielse kan erhållas vid barns sjukfrånvaro överstigande 14 kalenderdagar i följd. Läkarintyg erfordras. För hushåll med en inkomst under 20 000 kronor per månad är barnomsorgen avgiftsfri.

Allmän förskola
Barn ska erbjudas plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Förskolan ska omfatta 525 timmar/år). Allmän förskola tillämpas även i pedagogisk omsorg.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri 15 timmar/vecka.
Om barnets vistelsetid överstiger 15 timmar per vecka beräknas taxan efter följande:
Barn 1: 2,25 % av inkomsten
Barn 2: 1,50 % av inkomsten
Barn 3: 0,75 % av inkomsten
Barn 4: Ingen avgift

Juni-augusti tillämpas ordinarie taxa.

Kommunen erbjuder inte skolskjuts till den allmänna förskolan och personal kommer inte att åläggas att följa med barnen till de olika verksamheterna.

 

 
 

Sidan uppdaterad:  2019-01-16
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)