Fem visionsförslag har tagits fram för Norsjöbygden. Har du röstat på det visionsförslag du gillar bäst?
Ställning just nu:
Ja (54%)
 
Ska göra det (16%)
 
Nej (30%)
 
0%

50%

100%

Totalt har 37 personer röstat.
Omröstningen startade 2019-01-09:13:00