klart.se

Du är här: Kultur och fritid

Medborgardialog - Trygg och säker i Norsjö kommun 

Polisen och Norsjö kommun har i sin överenskommelse att samverka kring trygghets- och brottsförebyggande arbete. Polisen genomför nu i höst i samverkan med Norsjö kommun dialogforum med olika grupper i samhället för att kolla av vad medborgarna vill att polisen prioritera i sitt utåtriktade arbete.

Sten i handen

Genom att komplettera kommunens och polisens problembild med information från medarbetare och medborgare kan det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet utvecklas. Utifrån lägesbilden kommer polisen och kommunen fokusera på sådant som lokalbefolkningen upplever som viktigt för att de ska känna sig trygg och säker.

Vi skulle därför vara tacksamma om du tog dig tid att svara på några frågor om hur just du upplever tryggheten och vad du tycker behöver prioriteras i det trygghets- och brottsförebyggande arbetet.

Enkäten är anonym och svaren kommer att analyseras av företrädare för kommunen och polisen tillsammans. Resultatet av enkäten kommer att lyftas in till den övriga lägesbilden som kommer fram via medborgardialogen. Redovisning av resultatet kommer att redovisas på kommunens hemsida.

Publicerad:  2018-10-23 14:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)