klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Kommunens planarbete, stadsplanering > Detaljplaner > Granskning av detaljplan Norrmalm 18

Granskning av detaljplan Norrmalm 18

Underrättelse om gransking av detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 18, Norsjö samhälle, Norsjö kommun. Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 18, Norsjö samhälle, Norsjö kommun.


 
Syftet med detaljplanen är att bekräfta de redan befintliga förhållanden som finns på fastigheten, d.v.s. handel, kontor och bostäder. Den befintliga detaljplanen från 1976 tillåter dock endast handel, varför fastighetsägaren behöver ändra detaljplanen är för att kunna avstycka den delen av fastigheten.

Planförslaget har varit ute på samråd mellan 3 april och 18 april. Inkomna synpunkter redovisas i samrådsredogörelsen.
Planförslaget finns här (länkar till höger) och på kommunkontoret i Norsjö.
Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska senast 2018-06-15 framföra dessa skriftligen till

Malå/Norsjö Miljö- och byggavdelning
Storgatan 13
939 31 Malå

eller via e-post till
mob[at]mala.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter före denna dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har ni frågor kontakta
Maja Partapuoli, tfn. 0953-14173,
eller
Elin Nilsson, tfn. 0953-14171.
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2018-05-25

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)