klart.se

Du är här: Social och innovativ integration

Social och innovativ integration 

Studieförbundet vuxenskolan tillsammans med Jordbruksverket och Skellefteå älvdal presenterar en ny projektidé i Norsjö kommun.Syftet är att hitta nya metoder för nyanlända att komma ut på i arbetsmarknaden och integreras i samhället på kortast möjligast tid.

norsjo-manniskor_9923_web.jpg


Ett jobb ger dig inte bara en inkomst för att kunna bo och leva, men ger dig också en social interaktion och känsla av tillhörighet och en identitet i samhället.
Vi tror alla människor borde ha rätt till ett arbete, men statistik visar en ökande tidsperiod för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och integreras i samhället.

För att komma fram till hur bron kan konstrueras gör vi en förstudie där vi undersöker nya möjligheter och metoder för nyanlända i Norsjö kommun att integreras i samhället, utveckla sig i svenska språket och komma ut i arbetslivet på så kort tid som möjligt.

Vi vill samarbeta med lokala företag/arbetsgivare för att öppna nya vägar och därmed öka antalet människor med invandrarbakgrund i arbetslivet.

Vi vill samla fakta och utvärdera kunskap om arbetslivet i Norsjö kommun.

Vi vill bilda våra nätverk som ska hjälpa arbetssökande nyanlända att komma i kontakt med arbetsgivare/företag.

Under vår förstudie vill vi också veta och visa på olika möjligheter som finns mellan företag/arbetsgivare och nyanlända i Norsjö kommun, samt inspirera till framtida yrkesval och öka kontakt mellan de två parterna i kommunen.

Välkommen att kontakta mig om ni har frågor eller idéer:
Namn:  Eddy Kalyango
Befattning: Projektledare
Telefon : 070-593 52 07 eller 0918-108 96
Mail: eddy.kalyango[at]sv.se
Adress: Vuxenskolan, Storgatan 50 i Norsjö.

Publicerad:  2018-03-05 08:30

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)