klart.se

Digital anslagstavla


Justerade protokoll

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdag: 2018-11-27
Datum då anslag sätts upp: 2018-11-30
Datum då anslag tas ned: 2018-12-27
Sekreterare: Ingela Lidström

Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdag: 2018-11-22
Datum då anslag sätt upp: 2018-11-26
Datum då anslag tas ned: 2018-12-18
Sekreterare: Ingela Lidström

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
Sammanträdesdag: 2018-09-28
Datum så anslag sätts upp: 2018-11-14
Datum då anslag tas ned: 2018-12-05
Sekreterare: Maria Lindgren-Tuoma


Utbildnings- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdag 2018-11-05
Datum då anslag sätts upp: 2018-11-05
Datum då anslag tas ned: 2018-11-27
Sekreterare: Aina Sjölin Ekman
Protokollet är sekretessbelagd

Utbildnings- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdag 2018-11-12
Datum då anslag sätts upp: 2018-11-14
Datum då anslag tas ned: 2018-12-06
Sekreterare: Aina Sjölin Ekman

Utbildnings- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdag 2018-11-27
Datum då anslag sätts upp: 2018-11-27
Datum då anslag tas ned: 2018-12-19
Protokollet är sekretessbelagd

Allmänna utskottet
Sammanträdesdag 2018-11-13
Datum då anslag sätts upp: 2018-11-13
Datum då anslag tas ned: 2018-12-05
Sekreterare: Aina Sjölin Ekman

Trepartens renhållningsnämnd
Sammanträdesdag 2018-11-26
Datum då anslag sätts upp: 2018-11-26
Datum då anslag tas ned: 2018-12-18
Sekreterare: Aina Sjölin Ekman


Du hittar de flesta protokollen här (intern länk, öppnas i nytt fönster)Tillkännagivanden och kungörelser

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-10

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken m.m. för gruva i Maurliden

 
 

Sidan uppdaterad:  2018-11-30
Kontaktinformation

Kansli och IT-enheten
Kansli och IT-enheten


Telefon

0918-14000 (vx)

*
 
Detta är den digitala versionen av Norsjö kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat.

Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

Relaterad information
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)