klart.se

Smitta i förskolan

cold-1974481_960_720.jpg

När barnen börjar i barnomsorgen är det vanligt att de ofta blir sjuka. Barn i 1-4 års ålder kan normalt bli infekterade upp till 8-10 gånger per år. Det innebär att man som förälder kan behöva vara hemma med sitt barn flera gånger per termin för att låta infektionen läka ut och för att förhindra smittspridning till andra.


När ska barnet vara hemma?
Barnets allmäntillstånd, d v s hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppaktiviteter, är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan. Barnet skall orka delta i de vardagliga aktiviteterna både inom- och utomhus för att vistas på förskolan. Har barnet haft en infektion behöver det återhämta sig någon dag för att orka med en "arbetsdag" på förskolan.

Här har vi samlat symtom och rekommendationer för några av det vanligaste sjukdomarna

Ögoninflammation
Orsak: Bakterier, virus, allergi
Symtom: Ögonvitan blir röd i synnerhet i ytterkanten, ögat tåras och vätskan är antingen klar eller smetig och varig. Ögonen kan vara helt igenklistrade på morgonen.
Smitta: Ögoninflammation är smittsamt
Hemma: Ja tills barnet inte längre smittar. (Kontakta gärna din hälsocentral för att veta vilken typ av ögoninflammation du har)

Feber
Orsak: En naturlig reaktion på en infektion orsakad av bakterier eller virus.
Symtom: Kroppstemperaturen ligger normalt mellan 36.0 – 37.0 grader.
Smitta: Smittsamt virus eller bakterie
Hemma: Ett feberfritt dygn är en bra tumregel, låt barnets allmäntillstånd avgöra om det kan återgå till förskolan. Med allmäntillstånd menas att barnet ska vara feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter. Med feberfri menas utan febernedsättande medicin i kroppen minst 24 timmar.

Magsjuka (Inkubationstid 2 dagar)
Orsak: Beror oftast på ett smittsamt virus och i vissa fall bakterier. Kan även bero på parasiter. Om barnet har magsjuka så kontroller att barnet kissar mer än tre gånger per dygn.
Symtom: Magsjuka hos barn kan ge både diarré och kräkningar ofta i samband med feber.
Smitta: Magsjuka är väldigt smittsamt. Smittspridningen sker både genom kontakt med sjuka personer och via smittad föda. Familjemedlemmar till både personal och barn blir lätt smittade och sjuka. Smittsam upp till två dagar efter symtomfrihet.
Hemma: Syskon till barnet som har magsjuka bör också vara hemma på grund av den stora smittspridningen. Detta gäller även om syskonen är symptomfria.

Vattkoppor (Inkubationstid 14-21 dagar.)
Orsak: Virus
Symtom: Vattkoppor börjar med feber, lätt huvudvärk och trötthet. Sedan följer utslag med små vätskefyllda blåsor över hela kroppen. Oftast med början på huvudet, sedan bålen och sist händer och fötter.
Smitta: Smittsamheten är mycket stor. Smittar en till två dagar före till en vecka efter det att utslagen först syns på huden.
Hemma: Ja, tills alla koppor har torkat ihop, samt att allmäntillståndet avgör när barnet kan vara tillbaka på förskolan.


Svinkoppor (Inkubationstid 2-3 dagar)
Orsak: Streptokocker, stafylokocker
Symtom: Små gulaktiga såriga utslag runt näsa och mun i nära anslutning till en förkylningsperiod.
Smitta: Svinkoppor är mycket smittsamt och sprider sig lätt till andra personer vid direkt kontakt i en grupp. Samtidigt med utslagen på huden kan barnet även ha rikligt med streptokocker av samma typ i halsen som kan orsaka smärta. Barnet smittar till såren är läkta.
Hemma: Ja, när alla såren är läkt kan barnet återgå till förskolan.

Halsfluss (Inkubationstid 1 -3 dagar)
Orsak: halsfluss är en streptokockinfektion. Infektionen sitter i halsmandlarna och är vanligt under vinterhalvåret.
Symtom: Kraftigt förstorade tonsiller, svårt för barnet att svälja och en tjockhetskänsla i halsen. Ofta kraftigt hög feber.
Smitta: Smittsam från någon dag innan insjuknandet och i obehandlat fall flera veckor efter detta. Vid penicillinbehandling bedöms barnet vara smittfri efter två till tre dagars behandling.
Hemma: Ja, tills barnet inte längre smittar.

Andra goda råd:

  • Låt barnets allmäntillstånd avgöra om det kan återgå till förskolan vid eller efter en infektion.
  • Med ett gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter, som också kan innebära utevistelse längre perioder.
  • Tänk på att barnen sällan är stilla och att på förskolan är det många barn och en högre ljudnivå. Att barnet orkar hemma betyder inte alltid att barnet klarar en hel dag på förskolan.
  • I längden vinner man att vara hemma en dag längre med barnet än en för lite. Då slipper andra barn och personal bli smittade.
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-11-08
Kontaktinformation

Norsjö Hälsocentral
Norsjö Hälsocentral


Telefon

Återuppringningssystem: 090-785 91 16. Vid akut sjukdom: 0918-253 70

Telefontid

Måndag-fredag kl 08.00-17.00

Besöksadress

Storgatan 33

Postadress

Storgatan 33
935 32   Norsjö

Fax: 0918-337 90


1177 – Råd om vård på webb och telefon

För sjukvårdsrådgivning dygnet runt, ring 1177 eller besök webbplatsen 1177.se
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)